OTEVŘENÝ DOPIS INTERNETOVÝM DEBATÉRŮM

Napsal: Pavel Cody Ungr | Kategorie: Magie
31. října 2007 000 14:15

Tento text byl přidán pravděpobně osobně Petrem Kalačem, hlavní osobou Dokumentačního centra českého hermetismu jako komentář ke spotu upozorňující na novou knihu Josefa Veselého a tento text přímo od Josefa Veselého určen široké magické veřejnosti. Považuji tento text natolik zajímavý, že bych mu rád věnoval celý příspěvek. Ačkoliv s ním zcela nesouhlasím, myslím, že tu má své místo. Své připomínky přidávám pod tímto textem. Dovoluji si upozornit, že jakékoliv hanlivé, urážející příspěvky či pokusy o flame war budou mazány.

OTEVŘENÝ DOPIS INTERNETOVÝM DEBATÉRŮM

Dámy a pánové!

Využívám této příležitosti, abych se obrátil na vás a na další vám podobné, zkrátka na ty, kterým říkám „internetoví hermetikové“, abych aspoň v krátkosti reagoval na vaše výlevy, kterých jsem již řadu let terčem pro svoji literární činnost. Překvapivě jsem se z vaší strany nedočkal téměř žádné věcné kritiky mých děl. Vytýkáte Kalačovi, že na mé knihy píše pochvalné recenze, ale zjevně s ním nejste schopni jakkoli polemizovat. Pokud jsou v mých knihách nějaké nedostatky, máte přece možnost na ně poukázat. Jenže to byste tyto nedostatky nejdřív museli objevit, potom své připomínky formulovat a pak je ještě napsat, a to je pro mnohé z vás asi příliš náročné. O to raději se vyjadřujete k osobě autora, a protože většina z vás mě nikdy ani neviděla, soudíte na základě pomluv a výmyslů, aniž byste se je obtěžovali jakkoli zkoumat. Jaký už chcete pádnější důkaz vaší povrchnosti, nekulturnosti a primitivismu?
Už dávno jsem se povšiml, že ti, kteří v hermetismu sami něco vykonali, si mého díla váží. Uvádím např. M. Nakonečného a J. Kariku – abych jmenoval dva, kteří se nacházejí na opačných pólech věkového spektra. Averzi k mé osobě registruji výhradně ze strany těch, kteří na tomto poli neudělali prakticky nic. Co jiného umíte, kromě pomlouvání, spílání a hlavně tlachání na internetu? Kdyby někdo z vás za něco stál, už by to na něm pomalu mělo začít být vidět. Nic takového však nepozoruji. Drobek poznání, jehož jste dosáhli, jeví se vám – úměrně k formátu vašich osobností – jako hora, která zakrývá celý váš obzor: všechny ostatní směry se vám proto zdají být bezcenné a nikam nevedoucí. Já naproti tomu stojím (nebo se o to aspoň snažím) na pozicích tradičního hermetismu v jeho univerzalistickém aspektu. Není divu, že si nerozumíme.
Nepatřím k lidem, kteří se paktují jenom se svými obdivovateli a ignorují všechny, kteří jim odmítají lézt do zadku. Opravdu si na to nepotrpím, a role Mistra, do níž se mnozí jiní rádi stylizují, mi vždy byla z duše protivná; také si z tohoto fenoménu dělám legraci, kde mohu. Pověst, které se mezi vámi, ať už zaslouženě či nezaslouženě těším, mě však před obtěžováním profánními lidmi, což dle mého soudu většinou jste, chrání stejně spolehlivě, jako některé z vás chrání zase před jinými věcmi pancíř, který nosíte ve své hlavě. Nelze tedy jinak, než na sebe pokřikovat každý z jiného břehu řeky. Most přes ni asi sotva najdeme a na jeho stavbu je už pozdě. Naproti tomu tam, kde kontakt navázán být měl, skutečně navázán byl, takže s řadou významných a zajímavých osobností současného hermetismu spojení mám, ať už je tvořeno cestičkou, cestou nebo širokou a frekventovanou silnicí.
Co mne zvláště zaráží, je naprostý nedostatek slušnosti, který velká část z vás projevuje. Ještě já jsem byl veden k tomu, že ke starším osobám je třeba chovat se zdvořile. Nikdy se nestalo, že by mě někdo z vás slušně oslovil ve snaze o výměnu zkušeností. Jediný pokus o kontakt z vaší strany (konkrétně ze skupiny kolem Snopa) jsem zaznamenal v červenci 2006, tj. v době, kdy na www.grimoar.cz probíhala štvavá kampaň proti mé osobě; měl však spíše charakter jakéhosi předvolání na koberec. Takto se mnou jednat nelze. Vyvozuji z toho, že asi nemáte, co byste se mnou vyměňovali. Místo toho jsem se dočkal jen nejrůznějších impertinencí. Není mým úkolem napravovat to, co rodiče ve vaší výchově zanedbali. Jen se nedivte, že se mi vesměs jevíte jako banda nevycválaných spratků.
To bych vám ale ještě odpustil. Říká se, že jedině Slunce má právo na své skvrny. To sice zjevně není váš případ, ale já jsem tolerantnější a jsem ochoten přiznat právo na jeho skvrny dokonce i slunéčku sedmitečnému; nesmí jich mít ovšem víc než sedm. Co mě však vysloveně naplňuje hnusem, je podivná směs zášti a duchovní sterility, kterou u vás pozoruji. Nebylo by ode mne korektní, kdybych se pokoušel o naše vzájemné srovnání. Mám za sebou víc než čtvrt století důkladného studia hermetismu a intenzivní magické praxe. Vy jste vesměs mladí. Jenže takový Karika je také mladý, a co všechno už dokázal! Nefláká vás hanba, když se porovnáte s ním? Kde se ve vás bere tolik sebevědomí a arogance? Ale dosti o tom všem. Pokud jsem vás nedokázal oslovit svými díly, sotva mohu doufat, že vás přiměji k zamyšlení tímto dopisem.

V Praze, dne 31. 10. 2007

Josef Veselý

Tento text, uvolněný pro šíření internetem, je součástí sborníku nazvaného Roj trubců lžimagických, který autor v nejbližší době vydá jako neprodejný soukromý tisk v nákladu deseti číslovaných výtisků. Xerokopie této publikace bude případným zájemcům dostupná prostřednictvím Dokumentačního centra českého hermetismu.

Nyní již k mým připomínkám:

  • Co jiného umíte, kromě pomlouvání, spílání a hlavně tlachání na internetu? – Zde bych rád upozornil na to, že stran pomluv vrhání jedovatých slin je pan Josef Veselý přeborníkem ve svých knihách. Někdo tak činí na internetu někdo knižně. Osobně v tom nevidím zásadní rozdíl.
    Navíc macická praxe nemusí být vždy viditelná. Pane Veselý nezapomínáte na Magia et Occulta est?
  • Nelze tedy jinak, než na sebe pokřikovat každý z jiného břehu řeky. Most přes ni asi sotva najdeme a na jeho stavbu je už pozdě. Naproti tomu tam, kde kontakt navázán být měl, skutečně navázán byl, takže s řadou významných a zajímavých osobností současného hermetismu spojení mám, ať už je tvořeno cestičkou, cestou nebo širokou a frekventovanou silnicí. – Je s podivem, že kontakty mezi čekými hermetiky a magiky, ačkoliv názorově se různí, jsou v tuto chvíli absolutně bezkonfliktní a pouze pan Josef Veselý se cíleně z toho vymezuje. Skupiny jako je Grimoár.cz, Horev klub, ZC, Blasphemion, P.Č.S.CH.C.S., pohanská komunita i osobnosti jako Linda a Adrian Dragonari, frater Eirixion i Jožo Karika mají spolu bezproblémový vztah, který nikoho neomezuje a i kontakty s panem Kvasničkou, Zadrobílkem i panem profesorem Nakonečným zde jsou nastoleny a to profesionálně a bez konfliktu. Pouze pan Veselý se cíleně vymezuje a hledá problémy, aby se viděl jako oběť všech internetových či jiných útoků takzavných magických primitivů na jeho osobu. Tak to vidím já. Pan Veselý, chce být na druhé straně řeky a most nechce stavět.
    Když má pan Josef Veselý čas sledovat všechny možná i nemožná internetová fóra jistě by mohl si najít čas i na setkání. Problémem je, že on nejspíše nechce.

Nicméně musím seznat, že v mnoha kritizovaných věcech má pan Josef Veselý pravdu, nechci se věnovat všem detailně, ale to, že bez detailnějšího rozboru jeho děl se některým nedělá problémy dost uboze a primitvně šmahem vše zkritizovat je alarmující. Viz kauza Orsic (člen fóra Asátrů.cz který bez argumentů vulgárně kritizoval dílo J. V.).

Já sám mám za cíl se s ním osobně setkat (nyní po tomto dopisu to bude vypadat poněkud alibisticky, avšak lidé jak L. I. D., A. D., S., Z. C. ví, že jsme to plánoval již dříve vhodným způsobem), nicméně obávám se, že z výše zmíněných důvodů budu odmítnut. Nicméně, každý, stejně jako Josef Veselý na to má plné právo.

K mému postoji k Josefu Veselému mohu říci toto, vážím si jej jako magika a hermetika, člověka vzdělaného a hodného respektu, nicméně bohužel si jej nedokážu prozatím vážit z té lidské stránky, nebo jeho excesy v knihách (nejen) mi připadají neprofesionální a nehodné člověka jeho úrovně. Jeho texty považuji za zajímavé a ačkoliv jsou zpravidla kompilátní, mají na českém trhu své místo a cíl. Vzhledem k tomu, že je v podstatě jediný kdo na českém trhu publikuje, tak jeho dílo vidím za přínosné a obzvláště kladně hodnotím jeho knihu Satanismus.

Toto je můj osobní názor.


32 komentářů

Jakub
Říj 31, 2007 at 14:11

Vím, že srovnávám těžko srovnatelné, ale na adresu mou nebo mojí knížky taky na internetu držkuje kdejaký chudák a neřeším to. Nicméně to, co napsal pan Veselý, se mi v rovině obecné líbí. Jak už jsem psal jinde, kouzelná věta „Drobek poznání, jehož jste dosáhli, jeví se vám – úměrně k formátu vašich osobností – jako hora, která zakrývá celý váš obzor: všechny ostatní směry se vám proto zdají být bezcenné a nikam nevedoucí.“ mě rozesmála. Velmi výstižná. 🙂


 
Eolin
Říj 31, 2007 at 14:50

Co na to říct. Pana Veselého osobně neznám. Nebyla jsem ani účastníkem sporů mezi ním a jinými lidmi, takže nemohu soudit kdo se choval hrubě a kdo ne…. to ví nejlíp sami zúčastnění.

Co se týče jeho knih, mám doma jen dvě. Jsou v nich věci se kterými nesouhlasím ale to neznamená, že tam není spousta věcí s nimiž souhlasím. Je tam spousta věcí, jež zřejmě nikdy nevyužiju, ale je tam spousta věcí jež mi pomohla a jež využívám a využívat budu.

Rozhodně nehodlám na jeho díla plivat jen proto, že mám něco proti jeho vystupování či stylu psaní. V tomto ohledu se řídím pravidlem: „Přečti si a zapamatuj si co se ti líbí a co upotřebí a zbytek prostě přehlídni, nech to být.“

Pokud se mi někdy poštěstí se s panem Veselým setkat, udělám si na něj vlastní názor, stejně jako na jakékoliv jiné lidi kolem sebe.


 
Adrian
Lis 1, 2007 at 13:43

Nevím je li problém ve výchově nebo v obtížnosti proplesknout někoho skrze dráty a vlny v povětří. Stejně si občas říkám zda li si jsou všichni ti ostří debatéři a provokatéři opravdu tak jistí svou beztrestností a nebo přece jen večer při návratu ke svému hubenému ohnisku pro jistotu občas nakouknou za výtahovou šachtu? Možná je to již dnes archaismus, ale opravdu si vzpomínám ze svého rodného prostředí na časy kdy někdo vážil i 600km vzdálenost jen pro 2 minutové vyřešení záležitosti cti, způsobené nevhodně volenou větou, která se oklikou dostala k nesprávnému uchu. Tento způsob satisfakce byl naprosto běžný a společensky žádoucí. Možná je to i tím, že před 20 a více lety byly fyzické tresty tak nějak neoficiální součástí vyuky. Upřený pohled /s očním kontaktem/ na dospělého člověka znamenal obvykle inzultaci. No možná jsme potom většinou nevyrostli v sebevědomé a samolibé bytosti, ale alespoň jsme se naučiil krýt a hlavně neztratili PUD SEBEZÁCHOVY. Jeho absenci v lidské společnosti posledních let shledávám jako zásadní. Takže raději jakékoliv psané slovo uvádím v podobě kterou bych byl schopen přednést i konklave mých podivných stryců dřevorubců tváří v tvář. Ale možná se mýlím a všichni ti virtuální válečníci jsou opravdu tak stateční a fyzicky zdatní i v reálném světě.


 
Noira
Lis 1, 2007 at 14:06

Veselý… no to je taková osina v zadku. Právě jeho jedovaté narážky na různé lidi v knihách mě přesvědčují o tom, že by si měl především zamést před vlastním dvorkem. Jeho knihy jistě vyplňují mezeru na trhu, ale doufám, že jednou přijde něco lepšího. Je mi s podivem, že v jedné knize otevřeně urážel BDSM+ lidi a Dragonari, pokud si dobře vzpomínám, a nyní je propaguje!

Popularita nesmrdí, že, takže to chce na to jít trochu politicky, že? A postoje měnit podle složení trhu…


 
Cornelius
Lis 1, 2007 at 17:02

Adrian: výborná a trefná poznámka…
Noira: Že by ses nabízela jako tzv.: „potrefená husa“? (nemůžu si pomoci, ale takový zrovna z Tebe mívám dojem:()

Ad dopis. Zdá se, že možná je celý dopis projevem ublíženého id. Každopádně nelze upřít slovo upřímné, dílo přínosné. Dopis zdá se tento přínosem.


 
Druid
Lis 1, 2007 at 20:34

Vyjádření Noiry jasně ukazuje, že Veselý má pravdu.


 
Cody
Lis 2, 2007 at 10:05

Myslím, že vyjádření kohokoliv o čemkoliv nemusí znamenat vůbec nic, natož pravdu, těchto hrubě generalizačních a ultra subjektivních názorů vystřelených od boku jsme daleko. Myslím, že v něčem má pan Veselý pravdu a v něčem zase ne. Myslím, že by jsi měl nejprve zamést před svým vlastním prahem a podotýkám, že málokdo z nás, včetně mne, má zameteno..


 
DCČH
Lis 3, 2007 at 15:53

Zde byl celý text recenze Jozefa Kariky – nevidím důvod, proč by měla zde být, když ji odkazuji jinde a na jiných místech. Petr Kalač nám tím chtěl asi něco zdělit, ale tento způsob nepovažuji za vhodný, prostý odkaz stačí. Nevadí ti to Petře doufám? – Cody


 
locki
Lis 4, 2007 at 19:09

Nezbyva, nez zopakovat, ze vetsina tech, ktere JV oslovuje jsou otevreni lide, kteri radi uvitaji v internetovych diskusich i JV a nic proti nemu nemaji. Ze on nechce je jeho pravo a plne ho respektuju. U nepubertalnich a normalnich jedincu z internetovych komunit neni JV „tercem letitych vylevu“ . Kdyz vyjde kniha, probehne o ni nejaka ta diskuse a hotovo.

Dopis tedy vidim jako reakci na balastni nevyzrale lidi, kteri se proste diky otevrenosti internetu vzdy najdou. Je to tedy dopis svym zpusobem zbytecny a ja pevne verim, ze jeho zverejneni nebude na skodu. V tom smyslu, ze pubertalni a hulvatsti lide na nej zareaguji opet stejne a JV bude jeste vice utvrzen, ze takova je realita vsech magiku vyuzivajicich internet.

Ze strany tech slusnych lidi z internetovych komunit bylo(a bez problemu i bude) ucineno mnoho vstricnych kroku, nebot si proste uvedomujeme generacni propast, kterou lide Veseleho veku mohou preklenout. Bohuzel, komunikace pres prostrednika, nebo nekolik prostredniku, jak ji JV voli je nesmirne problematicka. Dopis je toho potvrzenim. Opet jej nepublikuje sam JV, ale prichazi pres prostredniky a podivnymi cestami. Proc? Neni prece treba ziskavat informace pres Petra Kalace(zdravim), nebo nekoho jineho a posilat je jejich prostrednictvim zpet.


 
Druid
Lis 5, 2007 at 18:19

Copak, copak? Nějak vám ta Karikova recenze vzala vítr z plachet. Co na to Orsic, Noira a další? Nic? Ani moudrý Cody Karikovi nedoporučí, aby si nejdřív zametl před svým vlastním prahem? Těžká věc, když tam Karika na rozdíl od většiny ostatních žádný svinčík nemá…


 
Athanasius Arex
Lis 5, 2007 at 21:59

Druid: Doporučuji zjistit si pozadí. J. Karika si mi stěžoval, když jsme spolu seděli v restauraci, že pan Veselý chce zveřejnit jeho „psychologický experiment“, i když s tím on sám nesouhlasí.
A srovnej si to s vyzněním recenze – ani slovo.

Co tedy dostává příchuť po lži – neochota ke zveřejnění experimentu, nebo tato recenze?

A co se toho (od kolegů J. Kariky a P. Kalače) za těch posledních čtrnáct dní událo! Hlava by se nám z toho mohla zatočit:-)

(Poznámka: projev akademika Z. Nejedlého paroduji zcela úmyslně)


 
Jozef Karika
Lis 6, 2007 at 09:14

Arex: Chcem pomerne dôrazne požiadať, neskúšajte ma vtiahnuť do vašich afériek a hier, nie je to moja záležitosť. Ak sa v tom chcete plácať, plácajte sa, ja si neželám, aby si ma Ty, alebo ktokoľvek iný, do týchto vecí vťahoval.
Nesťažoval som sa Ti, vôbec Ťa nepoznám, rozhodne nemáš moju dôveru v tej miere, aby som sa Ti s čímkoľvek sťažoval. Povedal som, že by ma mrzelo, keby bol v Magii 3 uverejnený môj text „Ako som diskutoval…“. Na to som Veselému súhlas nedal, lebo tak ako sa do vašej hry nedám vtiahnuť vami, nedám sa do nej vtiahnuť ani ním.
Veselý to akceptoval, text v knihe použitý nebol, J.V. poctivo uviedol, že súhlas na publikovanie odo mňa neobdržal. Na parafrázovanie a citovanie krátkych statí z internetu má každý autor právo. Zášť z toho, že tam pripojil poznámku s Tvojim gramatickým extempore si neventiluj na mne.
Povolenie na publikovanie plného textu v Magii 3 som nedal, na čom mám svoje dôvody. Predovšetkým ten, že s vašimi kauzami a kauzičkami nechcem mať nič spoločné, realizujte ich prosím bez mňa. Za pochopenie ďakujem.

PS. Ako bezzásadový chaos magik a čarodej Ti ako hermetikovi a mágovi musím povedať, že na to, čo si povedia dvaja pri stole, sa vzťahuje magická cnosť mlčania (a tiež obyčajná etika), ktorú by predovšetkým hermetici mali rozvíjať príkladne a nie ju podupať pri prvej príležitosti ako skurvené, vyjebané, sfetované, predajné děvky s podväzkami.

S pozdravom
J. K.


 
Cody
Lis 6, 2007 at 10:11

Druide, mě se Jožova recenze líbí, nemyslím, že je důvod proč by nám/mě měla vzít vítr z plachet, obávám se, že stran pana Josefa Veselého a mě (za někoho jiného hovořit nemůžu ačkoliv se to zdá pravděpodobné, že to bude podobat mému názoru) žiješ v nějaké své paranoidní iluzi. Nevím proč bych měl nějaké kecy o zametání před vlastní ledničkou plácat hlavně stran J. K.

Nesnaž se tu nuceně vytvářet konfliktní atmosféru prosím…


 
Athanasius Arex
Lis 6, 2007 at 11:08

Jozef Karika: počkej počkej, jestli jsem Tě špatně pochopil, tak mi netrhej hlavu rozžhavenýma kleštěma. Stačí to vysvětlit.
Co s tím mají co dělat mé gramatické excesy, nevím, protože komentářů na Magii 3 se ze zásady veřejně zdržuji. Ostatně knihu nemám, nemohu komentovat. Upozornil jsem jen na osobní věc.

Pokud sjem to dobře pochopil, nebudu se o Tobě nikde veřejně zmiňovat.


 
Mob
Lis 6, 2007 at 18:37

Vážený pane,

v diskusi níže jsem Vaše dílo v podstatě chválil, pouze jsem si dovolil naznačit, že byste se mohl vyvarovat osobních invektiv (na stranách Vašich knih) na lidi které osobně neznáte. A vy mi odpovídáte tímto?

Ok, nebudu tak sebestředný a chápu že vlastně mluvíte o celé generaci… také chápu, že jste v afektu napsal jeden strojový dopis („otevřený“) a tam jste sesypal celou mladší generaci, která Vás (ne)chodí domů žádat na kobereček o duchovní vedení a Vy po nich žádáte předložit lebku hlodavce, který Vám ještě chybí nebo si rovnou od nich necháte umýt doma okna (viz. Vaše Perličky a Zrnka).
Pak se divíte, že Vás právě kvůli těmto (pravděpodobně) humorným poznámkám, lidé nevyhledávají. Dokonce k Vám mají odtup. Já Vás třeba vyhledávat nepotřebuji, nechci Vás urážet, jen Vám jako součástka novodobého astrálu (co jiného je netová síť) vracím co zasíváte. Viz. vaše kapitolka o Smaragdové desce (chápu – srovnával jste, citoval jste a pořád se divíte, že jak se do lesa dolá, tak to les odráží).

Domnívám se, že každý takto horentně publikující magik má nějaké problémy se sociálním zařazením a sebe-definuje se pomocí knih. Nevím, zda-li to máte i ve Vašem věku zapotřebí – nechováte se lépe, než zmínění křiklouni, co Vás na netu „urážejí“. Pokud třeba v cizině někdo píše, tak je většinou členem nějaké lóže nebo propaguje nějaký směr a v celku na kultivované úrovni se tam ty spory řeší. Resp. když už jsou spory, tak třeba o velké dědictví nebo vedení řádu – čili prachy. Lidi si to jinak většinou vyřizují magicky a nemusí udávat své soupeře na policii.

Promiňte, že se nikdo nevěnuje Vašemu dílu a nedohledává, co jste si odkud půjčil (ona existuje věc, které se říká odkazy – pokud si autor někde něco vypůjčí, tak na to v poznámce odkáže a to i na stránku, kde to vzal). Já si většinu knih posháním v cizině a Vaše knihy používám jako jakési almanachy informací, resp. když je nejhůř nebo něco nevím, tak je otevřu a použiju.
Vaše knihy jsou dobré, ale nejste to, čemu se říká „auteur“ – nebudujete vlastní systém. Podle Vašich knih se nedá „magicky žít“, není v nich jednolitý proud, ale jen odkazovník na desítky proudů dalších. Proto jste jenom ukazatelem a nečekejte, že Vám třeba já budu pět ovace a chválu – děláte záslužnou činnost, která určitě mnoha lidem pomůže, pak Vaše knihy odloží a pořídí si skutečné podle kterých se dá magicky růst (v mém případě: Crowley, Spare, Grosche, Grant, Bertiaux, Carroll).

Vůbec nechápu proč se vaše všeznalé pero zacílilo na Grimor.cz – narozdíl od Vašeho Dokumentačního centra – vykonala tato internetová knihovna neskutečnou práci co se zpřístupnění materiálů týče (tradice, kabala, cizojazyčná literatura). Nechápu proč měříte magiky mírou jejich publikování? (On totiž málokdo je schopen naspat 20 knih do 5i let)

Btw. co kdyby na těch kritikách Vašeho díla opravdu něco bylo? Lidi jsou sice nepřejícní, ale lidi hlavně nejsou hloupí. A to, že má někdo nižší věk neznamená, že si nemůže dovolit kritizovat někoho staršího, když má pocit že ho uráží (to určitě jako znalec thelemy a nitzscheánství víte)

Nejste pro mě mágem typu Crowleyánského, na něhož se dokola odvoláváte (dle mě jste jeho učení vůbec nepocholil, jen jste si vybral podobné prvky jeho nesnesitelné povahy způsobené dlouhodobým braním drog a nadstandartními podmínkami ve kterých si žil).

Nikdo Vám nic nebere, piště, nadávejte na svět a na lidi – my si vaše knihy koupíme, zaplatíme Vám spokojené žití a časem třeba přeložíme nebo i vydáme vlastní dílka (plus vychováme děti a budeme se starat o zvířenu, která (jak píšete) není zrovna Vaše hobby).
V dějinách českého hermetismu máte své místo, ale jste pro mě spíš odrazující příklad, jak se dá taky skončit – uhádaný a nesnášenlivý dědek, co si nevidí na špičku vlastního nosu a zoufá si nad zpackaným životem.

(Tento text volně citovatelný zejména v trilogiích Josefa Veselého).


 
Mob
Lis 6, 2007 at 19:23

Gramatická oprava:

(Tento text JE volně citovatelný, zejména v trilogiích Josefa Veselého)


 
Kojot
Lis 8, 2007 at 02:27

Nedá mi to, abych v této souvislosti necitoval komentář Arthura Denta (Martin Malý), který mám rád a dal by se tesat. Byl sice použit v jiném kontextu, ale má obecnější přesah a je mi velice blízký: „Názor je něco, co se udělá kdekomu a má to pak cenu kožešiny ze starého krtka. Zajímají mne myšlenky, nápady, informace, tedy něco, co mne může posunout dál. A názor pana XY na to co píšu a jaký jsem není zrovna něco, co by mělo vysoký směnný kurs na trhu myšlenek…“ http://roj.bloguje.cz/527252-jedna-o-vose-druha-o-kose.php#cmt_19

Co tím chci říct? Především to, že z mého pohledu jsou zmíněné animozity ztrátou času a energie. Použitelné myšlenky, nápady a informace vstřebávám a nehledím na to, zda je mi dotyčný sympatický a jaké má názory. Výlevy povětšinou pomíjím, zabývám se jimi jen v případě, že hledám inspiraci literární povahy… Tolik tedy můj názor, o jehož ceně jste byli poučeni výše 😉


 
Zuzana Antares
Lis 14, 2007 at 01:58

Gratuluji panu Veselému za schopnost rozohnit tolik osob. Musím se ještě hodně učit.


 
Druid
Lis 18, 2007 at 13:24

Arex: Tak jsem se doslechl móc pěknou historku. Veselý si ještě před vydáním Magie III zřejmě pustil pusu na špacír a mluvil o tom, že do knihy zařadil ten tvůj pologramotný výlev na jeho adresu. Když se to k tobě doneslo, mohl ses z toho prý po**** a pokoušel ses zlomit nakladatele, aby to tam nedával. Pan Kvasnička je ale charakter a cenzurovat Veselého dílo odmítnul. Takže když tvrdíš, že nevíš, co Karika myslel tím tvým gramatickým extempore, tak lžeš. Víš to moc dobře.


 
Athanasius Arex
Lis 18, 2007 at 20:01

Druid: To je víc otázek najednou. Nejprve k J. Karikovi – neřekl bych, že jsem jeho reakci k Psychologickému experimentu zkreslil. Pokud tvrdí opak, je to samozřejmě jeho právo. Nedovedu se ale zúčastnit logické úvahy, že si náš rozhovor pamatuji špatně proto, že mne v knize citoval pan Veselý. Tomu nerozumím a proti tomu jsem se bránil.
Jistě, v Magii III je poznámka, která mne kritizuje – za pravopis, ale to si prosím zasloužím. Je totiž větším prohřeškem umět něco používat a nepoužít to (což se mi bohužel stalo), než toho vůbec nebýt schopen.

Odkud máš svou historku, nevím. O gramatickém extempore mne informoval pan Ing. V. Kvasnička sám, na což jsem druhý den reagoval tímto dopisem (uvádím nezměněné odstavce přímo související s historkou):

„Dobrý den,
na základě Vašich včerejších informací se mi s velkou pravděpodobností podařilo identifikovat sporný příspěvek z diskuse serveru grimoar.cz. Oproti mé původní obavě, že nejsem autorem, je toto vyjádření mé a za ním si i stojím. Z těchto důvodů plně souhlasím s jeho zveřejněním v knize pana Veselého – po korektuře.
Nemohu akceptovat uveřejnění nekorigovaného znění, protože nebyl psán pro žádnou oficiální příležitost, takže obsahuje hrubky hodné deseti sekund „tvorby“.
Žádám o zachování obyčejné lidské a autorské důstojnosti, tedy o provedení korektury v souladu s normami pravopisu. Opačné jednání by mi přišlo – od jakéhokoli nakladatele – jako neslušné.
I když dobře chápu významný finanční přínos knih pana Veselého, zároveň se domnívám, že si také zasloužím alespoň trochu laskavé editorské zpracování.
Děkuji za porozumění a za odpověď.“

Ale pana Kvasničku bych do toho nezatahoval, je zbytečné brát rukojmí – spíše se jednalo o mou nezkušenost. Nedávno jsem poslal panu Veselému (přes Petra Kalače) dopis, v němž ho žádám, aby před otištěním dalších mých textů napřed dosáhl mého písemného souhlasu. Díky tomu budou příště mé myšlenky podány ve standardní gramatické formě.

Takže věřit historkám, které mají příliš jednoznačné vyznění, se nevyplácí.


 
Cody
Lis 19, 2007 at 10:40

Milý Druide, roznášením pomlouvačných a nepravdivých historek bych se být Vámi zdržel, jak Arexe tak pana Vladimíra Kvasničku znám osobně a mohu říci, že rozhodně nešlo o to, jak to popisujete. Na toto téma jsme s oběma pány ještě před vydáním knihy mluvil. Jakýkoliv Tvůj další pokus o vyvolání umělého sporu a konfliktu bude odměněn banem.

My World, My Rules…


 
DCČH
Led 2, 2008 at 16:42

Archiv Dokumentačního centra českého hermetismu je od minulého týdne obohacen o neprodejný soukromý tisk:
Josef Veselý – Roj trubců lžimagických.
Podrobněji o celé záležitosti, viz Veselého text:
OTEVŘENÝ DOPIS INTERNETOVÝM DEBATÉRŮM.
DCČH


 
Josef Veselý
Bře 26, 2008 at 10:28

Moji milí králíčci,

vzhledem k tomu, že debata na těchto stránkách už delší čas stagnuje, ačkoli v zákulisí se toho, pokud vím, děje hodně, rozhodl jsem se opět přispět do diskuse, a sice formou fiktivního rozhovoru. Nerad bych totiž, abyste si mysleli, že na vás snad zapomínám. To rozhodně ne; jenom na vás pořád ještě mám dost málo času. Moje e-mailová adresa, kterou zde uvádím, je pravá. Na případné maily ovšem reagovat nebudu, neboť soukromou debatu s nikým z vás vést nehodlám. Chce-li mi někdo něco sdělit, ať to napíše sem! A nejlépe pod svým pravým jménem, v čemž vám jdu příkladem. Josef Veselý.

Fiktivní rozhovor s Josefem Veselým na aktuální téma

V současné době lze pozorovat trend ke sdružování okultistů. Tito lidé se hromadně scházejí, debatují spolu a navzájem se poznávají. Ty tento trend ignoruješ a lidí se straníš. Proč?

Rád bych upozornil na to, že mne nikdy nikdo (s výjimkou satanistů, čarodějnic a v jednom případě i scifistů – ti posledně jmenovaní mě ale zřejmě pozvali omylem) na žádný sraz nepozval, takže mám pocit, že česká okultní obec (přesněji řečeno jistá její malá část, kterou představují internetoví debatéři) se spíše straní mne. Ale, popravdě řečeno, i kdyby mne pozvali, stejně bych nikam nešel. Předně mám podezření, že za oním současným sdružovacím trendem stojí něčí snaha o zmapování české okultní scény. Nevím, proč je zde tento zájem, ale obávám se, že nic dobrého za tím nebude. Slyšel jsem, že na loňském setkání okultistů v Záblatí identifikoval Snop jednoho z debatérů, který diskutoval na serveru Grimoar a zúčastňoval se i různých schůzek, jako pracovníka jisté tajné služby. Nelze vyloučit, že nasazených špehů je na takových setkáních přítomno víc. Sám jsem si jako signatář Charty 77 užil takových problémů dost za minulého režimu a nemám chuť prožívat něco obdobného i nyní. Navíc je mi známo, že část našich okultistů mě upřímně nenávidí nebo mnou pohrdá, jak je patrné z jejich výroků na internetu. Nejsem blázen, abych chodil mezi lidi, kteří mne nesnášejí. Co bych tam dělal?

Některé nelichotivé výroky pronesené na tvoji adresu jsi zahrnul do sborníku Roj trubců lžimagických. Zaznamenal jsi nějakou odezvu na tento text, který jsi publikoval i na internetu?

Pár osob veřejně reagovalo na můj Otevřený dopis internetovým debatérům, který je součástí sborníku. Sborník jako celek však, pokud je mi známo, nebyl věcně, tj. po obsahové stránce reflektován prakticky vůbec. Text byl v elektronické podobě zveřejněn na stránkách http://www.cirkevsatanova.com, ale v těchto dnech byl smazán, nebo mi aspoň bylo oznámeno, že bude smazán. Zdá se, že potrefené internetové husy už stihly zmanipulovat i některé satanisty! Text byl nyní nově umístěn na těchto stranách:

http://www.jennynowak.cz/ctenari/Roj_trubcu.pdf
http://roj-trubcu.webzdarma.cz/

(Dále zde původně následovala pasáž pojednávající o tom, jak se mi chtěl Cody omluvit a proč tak neučinil, resp. co mu v tom zabránilo, ale na základě požadavku P. B. jsem ji vypustil; informaci, kterou mi P. B. o tom poskytl, mám prý pokládat za důvěrnou, což respektuji, ale je to škoda, protože je to velká legrace.)

V čem vidíš příčinu své neoblíbenosti mezi některými okultisty?

Na hlavní příčiny jsem poukázal již ve zmíněném sborníku. V první řadě je to přirozená závist neschopných a duchovně sterilních jedinců pociťovaná vůči člověku, který něco dělá, prezentuje to na veřejnosti a je ve svém oboru úspěšný. Psychologicky vzato cítím za vším tím spíláním snahu o kontakt. Ti lidé by mne rádi upozornili na svoji existenci, ale protože to nejsou schopni udělat jinak, činí tak aspoň touto formou. Další problém vidím v tom, že tito jedinci trpí jakousi krizí identity. Občas slýchám, že jsou to v osobním styku příjemní lidé. Jenže já se nemohu ubránit dojmu, že třeba takový, dejme tomu, slušný, sympatický a rozumný mladý muž R. Sch. (dle sdělení pana ing. Kvasničky se tak prý jeví) nese odpovědnost za to, co na internetu píše drzý spratek Mob. Ono totiž jde o jednoho a toho samého člověka. Snad by věci pomohlo, kdyby dotyční diskutovali pod svými pravými jmény, jako to dělám já. Ta anonymita, byť většinou stejně jen iluzorní, je nějak svádí k hrubostem. Osobně si myslím, že nadávat někomu pod pseudonymem je zbabělost. Na škodu věci bylo možná také to, že jsem se proti takovým útokům hned od počátku neohrazoval. Tím u těchto lidí vznikl klamný dojem, že si mohou všechno dovolit. Jenže já jsem neměl čas zabývat se ptákovinami. Nyní, když jsem se ozval aspoň v tom sborníku, zdají se z toho internetoví debatéři být poněkud rozpačití a zamlklí. Nicméně já nevidím důvod, proč bych měl oplácet zlo dobrem, vulgaritu slušností, hrubost mírností, zášť vlídností a nevraživost vstřícností. Rovněž nepatřím k lidem, kteří, byvše udeřeni v jednu tvář, ochotně nastaví druhou, nýbrž v takových situacích, obrazně řečeno, naopak spíše sahám po kvéru.

Znamená to, že jsi na adresu internetových debatérů ještě neřekl své poslední slovo?

Pro mne je to stále otevřená záležitost. Někteří z nich se vůči mně dopustili urážek, které by v době, kdy se více dbalo na čest, bylo možno smýt pouze krví. Rozhodně to nemohu brát tak, že by se nic nestalo a že ti příjemní a milí lidé jen tu a tam prostě uklouzli, resp. léta opětovně uklouzávali. Na druhé straně je ovšem pravda, že mi na tom všem nijak zvlášť nezáleží. Neberu to zas až tak moc vážně. Také se nemohu blíže věnovat všem, kteří by si to zasloužili, byť mezi nimi mám své „oblíbence“. Stručně řečeno, zatím se snažím přistupovat k této otázce spíše hravě a s humorných nadhledem. Např. v současné době zamýšlím napsat kynologickou studii s názvem „Arex, přítel člověka?“. Vyšla by pochopitelně jen formou samizdatu plus na internetu.

Váženě je Arex psí jméno?

No jasně, že je! V seznamu psích jmen, který je k dispozici na internetu na stránkách http://www.stafbul.com/psi-jmena-A-D.html figuruje Arex mezi Aretinem a Arfem. Pokud si dotyčný debatér z neznalosti vybral za svůj pseudonym psí jméno, mohu mu doporučit pouze to, co mu už dříve poradil jeden jeho internetový kolega: totiž aby svoji přezdívku obrátil a psal ji pozpátku. Tím by unikl nejen těm psím asociacím, ale docílil by i toho, že by jeho pseudonym lépe vystihoval jeho naturel.

Vidím, že kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Ale na internetu přece neštěkají jen samí Arexové. Řada příspěvků ti naopak vyjadřuje podporu…

To je sice pravda, nicméně mám pocit, že příspěvky opačné povahy převažují. Někdy se až podivuji tomu, proč se ti, kteří si mého díla váží, nezapojují do debat častěji. Nezřídka dostávám dopisy či maily, jejichž pisatelé po mně požadují různé magické služby, chtějí něco přičarovat nebo odčarovat apod. Není mi ale znám jediný případ, že by takový žadatel za mne na internetu někdy ztratil slovo. Také se setkávám s názorem, že bych nad pokřik hlupáků měl být povznesen a neměl bych na takové věci reagovat, stejně jako to dělají někteří, ba přímo mnozí moji vysokomyslní čtenáři, kteří mé knihy sice vysloveně hltají, ale na moji podporu zpravidla neučiní ani to nejmenší. Je to až jakoby biblické: Hází se po našem Mistrovi blátem? Inu, držme se pěkně stranou, abychom si neušpinili ani lem svého roucha. Odpovídám jim rovněž po biblickém způsobu: Amen, amen, pravím vám. Za to, že jste ani nezabučeli, bude vám zastaven přísun vaší oblíbené duchovní píce!

Jak vlastně všechno to internetové nepřátelství začalo?

Mé první knihy – Magická kuřidla a Slavné grimoáry minulosti – byly veřejností přijaty celkem příznivě, byť reakce na ně byly minimální. Ke zlomu došlo až po vydání Magie I, která některé osoby pohoršila hlavně tím, že byla „tak tlustá“. Prvním, dnes již téměř historickým ohlasem, byla štvavá recenze jednoho internetového debatéra, který už dlouho nikde nediskutuje. Pisatel se zaměřil spíše na osobu autora se zjevnou snahou mne znemožnit a kompromitovat. Nutno uznat, že recenze nepostrádala jistý vtip a říz. Rozhodl jsem se tudíž jejímu pisateli ukázat, že ani mně nechybí smysl pro humor. Mám pocit, že hrou, kterou jsem pak rozehrál, jsem tomu člověku ublížil víc než jsem zamýšlel. I to bylo, vedle nedostatku času, jedním z důvodů, proč jsem pak dlouho na ničí výpady proti mé osobě nereagoval. Tato strategie se však ukázala jako chybná. Útoků neubývalo, nýbrž přibývalo a stávaly se pořád vulgárnějšími. Debatéři zkrátka získali dojem, že na mne může beztrestně plivnout snad každý. Když na mě v červenci 2006 začal z hlubin své bezvýznamnosti ňafat dokonce už i Arex, došla mi trpělivost a usoudil jsem, že štěkající psy lze zahnat spíše kopancem než jejich ignorováním nebo laskavým slovem. Problematiku internetových debatérů jsem stručně reflektoval nejprve v Magii III. Mou zásadní prací na toto téma byl sborník Roj trubců lžimagických, který obsahuje též můj otevřený dopis těmto osobám. Záhy nato následovalo veršované drama Faustův deník, kde jsem internetové debatéry zobrazil ve scéně v Auerbachově sklepě. Je tam ovšem i jedna další narážka, která, jak se mi doneslo, měla u některých čtenářů úžasný úspěch. Tím se ovšem už dostáváme do žhavé současnosti. Dokud jsem na útoky na moji osobu nereagoval, bylo ještě dobře. Když jsem se však proti nim začal ohrazovat, začalo přituhovat. Internetoví debatéři se z neznámého důvodu domnívají, že oni mi mohou nadávat zcela dle libosti, ale já že se k jejich osobám vyjadřovat nesmím. Avšak jelikož na mne osobně nemají žádné páky, snaží se zcela po estébáckém způsobu infiltrovat do mého okolí a vykonávat nátlak na osoby mně blízké, přičemž kombinují vydírání a zastrašování s vlezdoprdelismem. Zveřejnění mého Otevřeného dopisu internetovým debatérům odskákal Kalač, za zveřejnění sborníku Roje trubců lžimagických byli těžké zkoušce vystaveni satanisté, o nátlaku vykonávaném na mého nakladatele ani nemluvě. Současný stav proto poněkud připomíná stav válečný, což jsem si uvědomil teprve ve chvíli, když mi – kolem velikonoc 2008 – pár lidí zavolalo, aby mi vyjádřili svoji morální podporu. Pokud to bude nutné, nebudu váhat řešit případné vzniklé problémy i mimo sféru vymezenou literaturou a internetem.

Jak vidíš budoucí vývoj situace?

Celkem nemám, co bych k již řečenému ještě dodal. Jsem, jaký jsem, a internetoví debatéři jsou také takoví, jací jsou. Od toho se odvíjí a bude odvíjet všechno ostatní. Důsledky mohou být zcela nicotné, ale mohou být i značné a dalekosáhlé. Svět není rajská zahrada a život není procházka rajskou zahradou. Alberto Moravia, který si byl truchlivějších aspektů lidského bytí dobře vědom, v jedné své povídce píše: „Nikdo není v neprávu. Všichni mají důvod. A z důvodu se rodí smrt.“


 
Xaltotun
Bře 27, 2008 at 23:40

Podle mne si Cody v jistých věcech vymýšlíš-např. píšeš: „Je s podivem, že kontakty mezi čekými hermetiky a magiky, ačkoliv názorově se různí, jsou v tuto chvíli absolutně bezkonfliktní a pouze pan Josef Veselý se cíleně z toho vymezuje.“

O této „bezkonfliktnosti“ bych si dovolil polemizovat. Já osobně jsem byl již dříve např. na serveru http://www.grimoar.cz v otevřené diskusi zabanován, neb jsem v mnohém oponoval tamním „mudrcům“, jejichž dokumentační práce si samozřejmě ovšem vážím. Dozvěděl jsem se také z více stran i od svých žáků, že na mne útočí podobní lidé jako na J. Veselého. I v textu „roj trubců“ při přepisu netové diskuse pak vystupuji jako KONIK, jinak jsem neměl možnost ani osobnosti jako J. Veselého či Bardona, jejichž přínosu si vážím, hájit. Podle mne se tady několik byť sečtělých „hermetiků“, neboť okultisty se nazývají neradi, snaží dělat dojem zasvěcenosti na lidi v magii více méně nezkušené. Osobně si z toho moc nedělám, neb vím, že správné magické individuality nakonec vždy vědí, s kým co dělat. Chápu ovšem i Josefa Veselého, že ho nekonečné útoky na jeho osobu vedené často až neuvěřitelně „komicky“ vědecky už nebaví a občas se k nim tedy vyjadřuje i ve svých spisech..

Nadávají li zde mnozí „hermetici“ na Veselého či Bardona, je pro mne ctí být na jejich straně.

Okultisté by si měli vážit každého, kdo toho pro publikace a šíření tohoto oboru bádání dělá tolik jako J. Veselý. Domnívám se také, že právě ti dnes nejvíce „okecávaní“ budou za 50 , 100 a více let nejvíce studovaní… Např. to, co tady kolem magie předvádíš Cody Ty je podle mne jen šaráda nehodná opravdového okultisty…


 
Cody
Bře 28, 2008 at 00:41

Osobně nemám problém s kýmkoliv koho považuji za zajímavého se domluvit na věcných záležitostech. Tomu říkám nekonfliktní atmosféra. Můžeš to vidět jinak. Your point of view.

Nevím o které šarádě mluvíš… možná proto že se necítím být okultistou…


 
Xaltotun - Marek Dluhoš
Bře 28, 2008 at 01:20

Za šarádu nehodnou opravdového okultisty považuji přístup, kdy se mezi zájemci o okultismus někteří staví do pozic velehor sečtělosti a „vědeckosti“ a snaží se zároveň z té své quasivýšky kritizovat a vysmívat vyhraněným individualitám s vlastním pohledem na věc, jako byli Bardon, Veselý či já.

Až budete tolik let studovat magii s plným nasazením, což neznamená jen vědecky analyzovat spisy, aby jste měli pocit že se můžete nazývat pravými hermetiky, kabalisty či co, hlavně ne „okultisty“ (navíc se mnohdy ještě bát, co by tomu řekli ti fanatičtí komedianti Sisyfovci, kdyby se dozvěděli co děláte), případně snít o magii jako romantickém úletu do „temnoty“, jak to myslím sleduji např. u Tebe, pak něco říkejte…Ovšem domnívám se, že až se Vám rozsvítí zjistíte, že jste prostě i se svými pocity „poznání“ v magii žili v více méně až často úplné tmě..


 
Cody
Bře 28, 2008 at 10:38

Tak to je v pohodě, to se mě netýká, já se jim nevysmívám, já s nimi jen nesouhlasím a některé jejich přístupy považuji za mylné a přežité. ale pokud to někomu vyhovuje tak klidně, já jen vyjadřuju svůj názor toť vše. Asi stejně jako křesťanům nebudu vyvracet křesťanství, což mě nebere právo ze své pozice na něj hledět s nedůvěrou.

BTW: myslím, že u mě se žádný romantický úlet do temnoty nekoná. Pokud považuješ studium Necronomiconu za romantický úlat do temnoty, pak v tom případě s Tebou musím souhlasit s tou výhradou, že romantična a temnoty tam najdeš pramálo.

Analytické studium je myslím naprosto v pořádku, pokud je doplněno ověřováním praxí. Toť vše.


 
Radek Martinek
Bře 9, 2010 at 01:48

Je vidět, že ty nejzajímavější a nejhumornější věci leží skryté před člověkem dlouhé roky. Až teď, kdy píšu tyto řádky jsem se seznámil s celou kauzou J. Veselý versus čeští internetoví diskutéři (v EU jsme pojem).
Než budu pokračovat dál, uvedu něco z jiného soudku. Už před několika lety jsem se začal zajímat o současný projev českých diskutérů na internetu. Jakožto člověk, který si rád zahraje na PC jsem se účastnil debat na příslušných serverech. Něco mi však nesedělo. Všudypřítomná, závist, hloupost, malost inteligence, touha vyvolat rozbroj (vyvolat cokoli, být spouštěčem, aktorem situace) mne uchvacovala. Nemohl jsem uvěřit, že je možné na narazit snad v každém článku. Od té doby jsem začal pročítat nejrůznější internetové debaty, zejména na serveru novinky.cz jsem pročetl dostatek „materiálu“, abych si udělal představu, že podobnosti mezi diskuzemi, kde spolu soupeří pubescenti/adolescenti, mezi něž se řadím (je mi 21 let) a diskuzemi, ve kterých je vysoce pravděpodobné, že do nich budou přispívat, věkově i zájmově jiní lidé, se naprosto kryjí. Ve chvíli kdy jsem to zjistil jsem nemohl vyjít z úžasu.

Ta samá zloba, malost a závist, ne-li snad ještě ve větším měřítku. Jak je to možné říkal jsem si jak je možné, že i děti i jejich rodiče mají stejnou nechutnou deformitu kydat sračky na ostatní, za účelem zviditelnění své vlastní osobnosti, případně za účelem, aby je někdo za jejich názory chválil, popř. je litoval, za to, že jim někdo dal na frak (AREX…).
Ještě více jsem nemohl uvěřit, když jsem podobné „jazykové symptomy“ objevil i mezi tzv. „magickou scénou“.¨
Magik. Já jsem si vždy spojoval s tím slovem, člověka, který má víc informací, než ostatní, ale musel za ně zaplatit určitou cenu (např. čas, který strávil studiem analogii v přírodě, aby si tak osvojil schopnost začleňování zdánlivě různýc prvků v realitě do jednoho konsensu- toť můj připad, jak pěkně spojit hermetismus a chaos magii). Člověka, který projdivše touto skutečností, bude si vážit stejně tak informací, které získali jiní jiným způsobem. Slova jako idiot, lenoch, pozér a tlučhuba, tak charakteristické pro naše česká virtualní JÁ,jsem připojil až po důkladného pročtení diskuzí k recenzím knih J. Veselého Magie, Magie pro pokročilé, dále této diskuze a legendárních debat z Trubce lžimagického, kde se řehtali i mí kamarádi, špetky magie neznající.

Takže kde je problém, zkusme to po Vašem, po magicku. Většina z Vás ví co je to egregor (ti co ne by to však nikdy nepřiznali, a začali honem googlit). Teď si vezměte egregor národa, který je přes 400 let (od Bílé hory), kroucen k vlastní podobě (Habsburkové), mrzačen (nacisté), je zesměšňován (tváří v tvář nevýslovné zhůvěřilosti komunistických a postkomunistických vlád, které kradli a ještě nám kradené majetky s úsměvem ukazovali). Myslíte si, že egregor, který je napájen deseti miliony duší (prosím nezačněte se přít zda jste Češi nebo nejste, nedělejte si to horší než to je), a je takovou dobu znásilňován, se aktivně zpětně neprojeví? Někteří z Čechů nejsou v moci jejich egregora, lze je poznat podle toho, že zbytek Čechů, do kterých se egregor aktivně promítá, je povětšinou zesměšňuje, kompromituje, či jinak snižuje, hodnověrnost a solidnost jejich informací. To vše ve snaze, vyloučit je z aktivního působení a tím i z napádání egregorovi formy. Dá se tedy říci, že někteří za svůj projev opravdu nemohou. To by vysvětlovalo jejich dovednost, působit v reálu jako velmi slušní a sofistikovaní lidé (neboť k výše vypsaným vlastnostem egregora je chtě nechtě nutné přičíst i přetvářku, vysvětlovat proč, by byla urážka intelektu čtenáře :).

P.S. Práce J. Veselého si vážím, zejména Magie 1, nejdříve jsem litoval peněz, pak odložil, později začal potřebovat.
P.S.S. On si to stejně nikdo číst nebude, protože je to x roků stará diskuze, ale prostě tohle byla poslední kapka k tomu abych tuto (pro mě) zajímavou myšlenku někde prezentoval. (díky J. Veselému a klubu mladých diskutérů)

P.S.S.S. Velmi uvítám jakékoli příspěvky k mé tezi.


 
Zuzana Antares
Bře 17, 2010 at 03:05

Internetové diskuse, blogy atd. moc nečtu – mám pár oblíbených, kam více méně pravidelně zajdu mrknout, co je nového, občas mne někdo odkáže na konkrétní příspěvek. Pokládám se v této oblasti za negramotnou. V jiném než českém jazyce diskuse nečtu vůbec už mnohá léta. Nemohu proto srovnat naše a cizí diskutéry a je pro mne úplná novinka, že našinci jsou v tomto ohledu odlišní od zbytku světa.

Jedna z prvních mých diskusních zkušeností probíhala v politickém fóru pana Rosse Hedvička, který žije asi 50 let ve Spojených státech. Dlouho jsem byla přesvědčená, že hovořím s hochy do dvacíti let, až kdosi poslal náhodně svou fotku. Pak jsem vyzvěděla, že nejmladšímu je přes 40 a pan Hedviček, nejostřejší diskutér, má kolem 70. Egregor má asi sílu. Blog pana Hedvička doporučuji vyhledat na webu, tento Čech-Američan je stále aktivní. 🙂 Pardon, netřeba hledat, je to tu: http://hedvicek.blog.cz

O národní egregory jsem se zajímala a s tvou tezí v podstatě souhlasím – jen mám dojem, že to bude složitější… Roky se hlásím k národnosti moravské, nicméně mám za to, že moravský (ale i každý jiný) egregor dlouhá léta tiše spinká, a tak – ať se mi to líbí nebo ne – podřizuji se národnímu egregoru českému. Takový malý příklad: za posledních 20 let významně vymizely nářeční a dialektové speciality různých krajů. Zvláště mladí lidé přejímají celočeský newspeak a s ním pražský přízvuk. Nemusím asi zdůrazňovat, že to pokládám za devastující prvek. Jako kdyby se všichni převlékli do jazykové uniformy. (Věřím, že mi všichni případní čtenáři dobře rozumějí a nemají pocit, že někomu vytýkám jeho mluvu).

Český egregor jsem zvyklá odvozovat od patronů Země České, především od nejoblíbenějšího svatého Václava. Odsud lze vyčíst cosi dosti podstatného o české (a v současnosti i moravské + slezské + ev. další, viz výše) národní povaze – Václav nebyl zrovna hrdina. Už dávno předtím se čeští Slované, nejbližší sousedé silných Němců, předtím výbojných Franků, museli přizpůsobit lépe kázní vybaveným sousedům – kázeň není zrovna silnou stránkou žádných Slovanů. Do svatováclavského egregoru se nehodí pouze tradiční česká vlažnost víry, kterou odvozuji od rozčarování z vyloučení staroslověnské liturgie před rokem 900 (s tím spojené přijetí liturgie latinské a tím nadvlády Franků; od té doby se datuje podléhání českého národa západním sousedům). Vlažnost víry a nedůvěra v Boha byla významně povzbuzena náboženským rozkolem v době reformace a následným husitským drancováním.

Slabost českého egregora vidím v nedůvěře a neschopnosti vyjádřit se přímo. Nepříliš hrdinní Čechové v blízkosti silných sousedů nemohli kritizovat silnějšího přímo, mohli jen pobrblávat za jeho zády. Z konfrontace se silnějším protivníkem vyšli jen málokdy dobře, do otevřeného boje se – s výjimkou průkopníka partyzánských válek (dnes se jim říká terorismus) Žižky – nepouštěli. To by mohlo vystihovat i tvůj pocit z diskusí.
Spící (ne mrtvý) moravský egregor je více salámistický, s menší potřebou konfrontace. Podle moravských legend nebyl Sámo franckým kupcem, jak tvrdí čeští historici, ale perským, a před čtrnácti sty lety prý přišel na Moravu s čarodějnou knihou, jakýmsi Necronomiconem, jehož pomocí vybudoval velkou říši… 🙂
Egregor slezský nemohu posoudit, protože jej neznám, podobně jako egregor sudetských Němců nebo starousedlých Židů. Poslední zmíněný je, domnívám se, ale skutečně mrtvý – narozdíl do předchozích dvou spících.

Silou českého egregora je nevypočitatelnost a chaotičnost. Kam bychom (my lidstvo) došli, kdybychom byli všichni spořádaní, slušní a ukáznění? Někde musí přece sídlit i Koucourkov, svět převrácených hodnot, švejkovského humoru, domov tarotového Blázna. V neuspořádanosti je tvořivost – ač to tak na první pohled nemusí na náhodného čtenáře zapůsobit.


 
Tom
Kvě 19, 2013 at 23:04

Pro mě je Josef Veselý válečníkem a bojovníkem, vůbec se nedivím jeho reakce na tzv kritiky, posedlé hledáním chyb, kritizováním a vytýkáním. Je dobře, že nekompromisně řekne svoje stanovisko. Věci jsou jasně definované, dané. Nejhorší je když si všichni začneme lízat koule, a říkat že všechno je jedno a každý názor je stejně dobrý, a všichni se musíme mít rádi, apod nesmysly. Navíc stejně ani o to provokatérům nejde, jde jim pouze o to se nějak vyjádřit a postavit se do opozice. Často citují nebo zmíní někoho z dávné historie a začnou srovnávat, že by jeden blil. Někdy srovnávají i současníky a jiné autory a to by člověk blil ještě více. Pouze záminky jak někoho pošlapat, zkritizovat a jak se postavit někomu do opozice. V knize je to jiné než na internetu. Internet je totiž internet a kniha je kniha. Kdo v tom nevidí rozdíl tak ať zkusí nějaký najít 🙂 . Je rozdíl mezi knihou a internetem. Je rozdíl se vyjádřit v knize a nechat jí vytisknou a vyjádřit se na internetu. Zde může psát každej blbec, ale kvalitní knihu o magii už každej blbec dohromady nedá. Kdo říká že ano tak lže. Navíc na internetu opravdu vznikají takové „pošlapávací “ opozice, v knihách JV však nejde kritizovat někoho nebo něco a stavit se do opozice, to není hlavním námětem a tématem těch knih jak chápu. Je potřeba se zaměřit na podstatu a esenci těch knih a nezabřednout v okrajových záležitostech. Možná je tam kritika častá, možná i někdy tvrdá, rozhodně za ní stojí určitá logika, zdravej rozum a nepostrádá to vtip a humor. Taky je potřeba se na určité věci dívat s nadhledem. Ale rozhodně bych nekritizoval že JV někoho kritizuje 😀 je dobře že to dělá, to bych potom nebyl veselý při čtení jeho knih 😀


 
Pavel Ungr
Kvě 21, 2013 at 08:16

Je velký rozdíl mezi kritikou a urážkami a pomluvami, že…


 

Napsat komentář

Copyright © 2020 Bloxxter – osobní blog Pavla Ungra o světě. All Rights Reserved.
Theme by sheVcza. Google