Seriál Magie chaosu – magie současnosti: Magie chaosu je poněkud chaos

Napsal: Pavel Cody Ungr | Kategorie: Chaos magie, Magie
28. prosince 2011 000 13:10

Před více než dvěma lety – v roce 2009, mi vyšla relativně obsáhlá stať o chaos magii ve sborníku Dávného obyčeje. Tento sborník je k dispozici za velmi slušnou cenu 190 Kč a doporučuji si ho zájemcům koupit. Nicméně nyní už uběhla nějaká doba a já jsme se rozhodl některé části, které stojí opravdu za to, postupně uveřejňovat v malém seriálu. A dnes přicházím s druhou ukázkou, kde se snažím uchopit pojem chaos magie:

Začneme jedním zásadním matematickým vzorečkem:

[magie chaosu] = [postmoderní filosofie] + [magie]

K výše zmíněnému snad není potřeba dalšího komentáře, protože co je magie jsme si v zásadě vysvětlili (komu můj krátký exkurz nestačí, tomu doporučuji k nastudování Papusovy Základy praktické magie, Keferovu Syntetickou Magii, Veselého Magii a Nakonečného Magii v historii, teorii a praxi).

K vysvětlování podstaty postmoderní filosofie se necítím být dostatečně pověřen, a proto zvídavého čtenáře odkazuji k přečtení patřičné literatury či minimálně encyklopedického shrnutí na Wikipedii. Zmíním pouze jednu zásadní věc. Postmoderní filosofie klade důraz na přesun zájmu člověka od objektu (objektivního) k subjektu (subjektivnímu). A tím se dostáváme k tomu, co je magie chaosu.

Hned zpočátku, aby se nám to zamotalo, magie chaosu v podstatě neexistuje. Nemůžeme říct, že existuje filosofie magie chaosu. Že existují chaos magické techniky, které pomáhají tomu, aby člověk byl lepším chaos magikem. Pokud vám někdo něco takového tvrdí, dá se na to odpovědět jedním velice přesným anglickým slovem, které zcela vystihuje hloubku odpovědi. A tím slovem je: „Bullshit!

Magie chaosu není systém. Magie chaosu je přístup k magii, k realitě, k životu. Magie chaosu je prázdná, je to kontejner, do kterého vkládáme to, co každý chaos magik považuje za správné a důležité.

Ano, existují jisté přístupy, které považujeme za chaos magické. Chaos magie si velice osvojila a rozvinula techniky sigilizace, ale v zásadě sigilizace není nic, na co by si chaos magie činila právo. Takže ano, sigilizace není chaos magická technika, jen ji chaos magikové rádi a často využívají díky její flexibilitě.

Ray Shervin o magii chaosu říká: „Nevěřím ničemu. Vím, co vím (gnosis) a postuluji teorie, které mohou, ale nemusí, pokud jsou ověřené, vniknout do systému přijaté víry. Nejsou žádní bohové a démoni s výjimkou těch, které jsem sám stvořil. Vytvářím a ničím víru dle užitečnosti.

Základem magie chaosu je absolutní svoboda a flexibilita a zahození nefunkčních metod bez ověřitelných výsledků. A to je v zásadě to jediné, k čemu magie chaosu každého praktika vede.

Neexistuje žádná nejvyšší autorita, systém nebo pravda. Žádná autorita, systém a ani pravda není lepší než jiná. Jsou jen ty, které nám vyhovují a mají výsledky a ty které nám nevyhovují a výsledky nemají.

Doufám, že se mi předchozími odstavci podařilo poněkud de-konstruovat vaši představu o chaos magii, ale pokročíme ještě dál. Podíváme se na člověka ve světě magie chaosu.


Napsat komentář

Copyright © 2020 Bloxxter – osobní blog Pavla Ungra o světě. All Rights Reserved.
Theme by sheVcza. Google