Prohlášení dědiců Františka Kabeláka

Napsal: Pavel Cody Ungr | Kategorie: Informace, Magie
18. února 2008 000 11:35

Jako právoplatní dědici literární pozůstalosti F. Kabeláka prohlašujeme, že jsme jediní, kteří jsou oprávněni s ní jakkoli nakládat. Publikování kterékoli její části je možné jen s naším souhlasem.
K tomuto kroku jsme donuceni chováním některých publikujících hermetiků, kteří bez sebemenší snahy o získání souhlasu uveřejňují v doslovném znění dopisy i díla z této pozůstalosti, a které tímto vyzýváme, aby dodržovali stávající paragrafy autorského zákona.

Zdeněk a Jiří Kabelákovi


Comments are closed.

Copyright © 2019 Bloxxter – osobní blog Pavla Ungra o světě. All Rights Reserved.
Theme by sheVcza. Google