O přednášce Cizí oheň Vojtěcha Kodeta

Napsal: Pavel Cody Ungr | Kategorie: Informace, Magie
9. dubna 2008 000 15:07

Jak jsme již avizoval, včera jsem navštívil výše zmíněnou přednášku katolického kněze Vojtěcha Kodeta. Podle toho co jsem si  o tomto pánovi zjistil jsem nečekal, že budu potěšen, ale opravdu jsme nečekal, že to bude tak hrozné.

Myslím, že není třeba o tom sáhodlouze mluvit. To, že zde byly prezentovány poznatky se kterými nesouhlasím a jedná se zde o konflikt názorový a je to záležitost víry mě přijde naprosto v pořádku. Ale to, že zde byly prezentovány očividné lži a pomlouvačné informace, s tím se smiřuje už hůře. Přednášející jenž svou dogmatičností, omezeností by se vyrovnal jistě některým inkvizitorům ze středověku ovšem mluvil velice sebevědomě a charismaticky. Abogarth podotkla, že mít po ruce hranici, trochu suchého sena a sirky, jistě by jsme již hořeli. smile_regular

Pravda je, že úvodní modlitba se nám líbila a zúčastnili jsme se také obřadu rozvazování, který z nás vymýtil vše ďábelské a démonické. Že bych seknul s magiií?Shame on youChatterbox … asi ne Shame on you

Nemyslím, že je třeba to nějak více rozebírat zmíním jen pár věcí, které považuji za vskutku alarmující.

  • za všechny alternativní metody léčby může démon – obzvláště mne zaujal démon homeopatie
  • veškerá současná (i starší) moderní hudba je démonická – rock, metal, house, techno, hip-hop, rap
  • klub Sysifos je báječný, protože bojuje proti okultistům (nějak Vojtík pozapoměl, že bojuje i proti náboženstvím, ale to ho asi netrápí)
  • démonické jsou i potraty a masturbace
  • v Praze existují Satanské kulty které provádějí lidské oběti (tak tohle už je skoro na konflikt se zákonem)

Abych to shrnul. Pan V. Kodet je fanatický hlupák (informace si jenom vymýšlí a vůbec neověřuje a to nemyslím samozřejmě otázky víry), který nejen že je dogmatickým katolíkem, ale ještě vypouští ze svých úst pomluvy a lži.

Související odkazy:


120 komentářů

Franta N.
Říj 14, 2010 at 02:46

Pan Kodet je člověk, který ví o satanistickém podsvětí v Praze víc, než všichni pražští satanisté dohromady. A víte, od koho? Ode mě, přece! Kdysi jsem psal do nějaké katolické poradny obskurní prosbu o pomoc „mladé dívce na scestí“, a dokonce jsem se dočkal účastné odpovědi. Možná vznikl trochu problém s tím, že jsem uvedl některé její osobní údaje, nicméně dosud žije a snad mě má i ráda:) Nedivil bych se, kdyby to Kodet četl a vzal vážně, fakt ne:)
Spíš to ale vyčetl ze stínohry na věžích chrámu sv.Víta.

Pan Kodet každopádně ví, že se v Praze vraždí, na Olšanských hřbitovech. Ovšem pan Kodet také ví, že veškeré policejní složky jsou prolezlé satanisty a zednáři, což je totéž, a navrch tam zhusta užívají homeopatické přípravky, takže to samozřejmě neřekne. Zato se bude za vrahy i jejich oběti v tichosti modlit.
Věřte mu!


 
Straba
Pro 31, 2010 at 13:30

Mám o rétorice v církvích povědomí a pan Kodet „nezklamal“.Jako v jiných oficiálních sektorech, i v církvích mají určité postavení lidé, kteří říkají to, co chtějí představení slyšet.Ale průměrně inteligentní člověk snadno odhalí, že forma argumentace je demagogická a není opřena o solidní proces dokazování.Výsledek je pak brán vážně, protože se hodí do církevnického předporozumění. Argumentace biblickými veršíky vytrženými ze souvislosti je naivní, pokud neexistuje povědomí o oblasti, kam je oponent adresuje. V projevu pana Kodeta i jeho apologetů najdeme spoustu signálů, které usvědčují z nedostatečné znalosti prostoru, do něhož své podněty zaměřují.
Například slovo „okultismus“.Církevníci nám předhazují, že je to cosi temného, co plně koresponduje s jejich představami o „ďáblu“ a „čarodějnictví“.Nicméně nikdo z těchto „znalců“ neví, že slovo „okultus“ je v samotné Bibli překladem řeckého slova „kryptos“(překládá se buď jako „okultus“, nebo „absconditus“). Nicméně jako „okultus“ je v latinské vulgátě přeloženo to „skryté“, pro co je třeba mít „oči k vidění a uši k slyšení“, jak k tomu vyzývá sám Kristus. Slovo „okultismus“ použil v kladném smyslu pro tajné vědy poprvé Cornelius Agripa, katolický biskup (!) ve svém pojednání skryté vědě, vlastně o židovské kabbale.V myslích a ústech církevníků se z toho pak stalo cosi „ďábelského“. Naznačuje to nejen nízkou úroveň znalostí, ale absolutní diletantismus církví „pověřených“ osob, které si troufají hovořit o něčem, o čem si neseženou ani ty nejzákladnější informace. A samozřejmě, najde-li se někdo, kdo je ochoten vést rozhovor na základě historie a faktů, hned slyší, že „otupuje své svědomí“ a „je pod vlivem „zlého“, aniž by byl někdo schopen postavit svoji odpověď na důkazech a názor vyargumentovat. Pan Kodet jistě není hlupák,osobně si myslím, že prostě neustál fenomény, se kterými se setkával a upnul se na svoji víru fanaticky, podlehl deformaci vlastní svému stavu. Nelituji ho, ale v případě, že by posílila moc katolické církve, byli by takoví lidé ve fyzickém světě o poznání nebezpečnější.
Jinak mi bylo potěšením a zdravím všechny účastníky diskuze.


 
Májinka
Led 8, 2011 at 23:05

Se nedivím, že jsou takové reakce. Přece moc dobře víte, komu sloužíte!!!!!Jediný, kdo vás může osvobodit ze zajeti hříchu a z moci padlého anděla je Ježíš moci své krve, kterou za vás všechny bez vyjímky prolil!!!Je je na vás jak se rozhodnete. Je logické, že když jste služebníky Satana, že se nebudete „kamarádit“ se služebníky Nejvyšího!!!

Ježíše zabili a nepřijali jej jako Mesiáše, jak by jste tedy mohli vy, kteří jdete ruku v ruce se Satanem naslouchat pravdě a slovu vedoucímu do života věčného, když sami směřujete svým svobodným rozhodnutím k branám pekla?

Rozhodnutí se pro Boha je na každém člověku. Jen mě velice udivuje, že vy, kteří v tom jedete a jste opravdu služebníky pekla nejste schopni vnímat to slovo, které ja vám nabízeno skrze Otce Kodeta.

Je to vlastně jednoduché, zříci se Satana a příjmout Ježíše jako Pána svého života je obtížné pro lidi, kteří jsou jeho služebníky, protože Ďábel je vysoce inteligentní a moc dobře ví, že prohrál a tak vám zatemnuje mozek a srdce a vy stále věříte jeho bludným naukám a řečem místo aby jste otevřeli svá srdce Bohu a naslouchali tomu co skze lidi žijící s Bohem – (O. Kodet ) mluví sám Bůh.

Modlit se za vás je někdy mnohem více než s vámi diskurtovat.

Ne všichni, kdo čtou tyto řádky jsou satanisty či jeho služebníky natolik, že by mu poatřili opravdu plně.
Bůh má své cesty jak se k vám dostat a mnozí se modlí právě za zatvrzelé hříšníky.

Otec Kodet je velice požehnaným člověkem a právě proto že obdržel veliké množství darů a opravdu slouží je od mnohých “ nenáviděn“

Ale on ví, komu slouží, on Ježíše nikomu nevnucuje to ani nejde. Jak se říká “ Nevědomost hříchu nečiní“

On právě je tím hlasem, který promlouvá k těm, kteří s nevědomosti setrvávají v hříchu,aby nemohli, až se oběví před Bohem mu říci,ale my jsem nevěděli, že je to okultismus.

Právě proto Bůh posílá exorcisty , aby nikdo nemohl říct, nevěděl jsem…..

Praví Satanisté moc dobře vědí, že je Bůh, kdyby to nevěděli nesloužili by Satanovi, protože ta služba, kterou oni prokazují Satanovi v prvé řadě měla náležet Bohu!!!!!!!!!!!!!!!!

Toho si sou vědomi a takoví ti puboši co nosí pentagramy a myslí si co nejsou to jsou jen chudáci, kteří nevědí a ne jednoho takového chudáka co nevěděl Otce Vojtěch osvobodil a těm lidem se pak změnil život ve všech oblastech.

Přeji všem,aby jste pozbnali Boha a jeho lásku, protože jak říká sv. Augustýn “ Neklidné je srdce člověka , dokud nespočune v Bohu!!!!“

Tak také nikdy srdce Satanisty nedosáhne klidu, protože jeho srdce bylo stvořeno pro Boha nikoli pro „opicí Boží“ . Ďábel chce Pána Boha tak nějak napodobovat jako opička napodobuje a proto dává lidem zážitky skvělé prožitky, různé schopnosti, uzdravuje, skvělý sex…….ale to vše chce lidem dát Bůh a ještě ve větší míře tak se ptám, proč se mnozí tak nějak spokojí s „opicí Boží“??????

Se mějte pěkně

Modlím se za vás a boj, který vede ďábel už je stejně prohraný a on to moc dobře ví, proto chce získat na svojí stranu co nejvíce duší,ale tak nějak zapomíná na to, že Bůh je ten, který tady bude mít poslední slovo!!!!!

Co říci na závěr?

Díky všem, kteří dovedou psát pravdivě o činnosti Otce Kodeta a kteří se zapojili do této diskuze. Vytrvejme v modlitbách a určitě přinesou ovoce. však nebojujeme s lidma,ale bojujeme s peklem!!!! To je veliká věc a věeliké poslání vědět, že máme jako lidé patřící Ježíši a jim spasení a vykoupení moc“ tahat duše z pekla.“ Se nedivím že se nás Satan bojí, bodejt by nebál, když Bůh je s námi a my víme, že on proti nám nezmůže nic!!!!!


 
Májinka
Led 8, 2011 at 23:29

Ještě bych chtěla vzkázat autorovi stránek, že se nedivím, že mu Otec Vojtěch „nevoní“, protože pokud by ses rozhodl opravdu zanechat všech okultních praktik a myslel jsi to opravdově, tak by právě on Ti mohl pomoci dostat se z pekla do nebe. On má tu moc jemu Bohem danou. Satanisté mají také tu moc tahat z nebe do pekla,ale i kdyby člověk byl služebníkem Satana 100 let třeba a na smrtelném, loži se obrátil Bůh jej neodmítně ba naopak jej s láskou přijme……..

Kdežto Satan jen s nenávistí „láká“ a když dosáhne svého mne si ruce……

Jsem vděčná za tuto diskuzi, protože alespoň vím, jaká je realce na Otce Kodeta z řad služebníku Satanových a jen mě to utvruje ve víře, že boj je opravdu mezi mocnostma a že tělo je jen jakousi schránkou,ale tady jde o duši, která je nesmrtelná.

Velice jsem vděčna Bohu za to, že jej znám a jeho láska je mocnější než celé peklo, které také o mou duši usiluje a usilovalo ,ale naštěstí jsem člověk, který se neuspokojí jako ty s „Boží opicí“ . Já směřuji k Bohu a jsem ráda, že se mohu dotknout i pekla ve chvílích pokušení,ale triumfuje tady Bůh což je skvělé.

Ráda bych Ti napsala Bůh s Tebou,ale Tvá volba byla a je jiná……

Snad příjdeš na to, že Otec Kodet a jemu podobní jsou ti praví lidé , kteří žijí s Bohem.

Se měj pěkně přeji Ti vše nej do roku 2011 Májinka


 
Cody
Led 11, 2011 at 00:23

Pyčo hustý!


 
Darken
Led 11, 2011 at 00:31

Cody, to není vtipné. Přiznej se, že ty píčoviny píšeš sám, aby sis zvedl návštěvnost 🙂


 
Cody
Led 11, 2011 at 00:40

Darkene, to tu nemůžeš takhle naplno říkat, kdo by mi sem chodil!:-)


 
Kojot
Led 11, 2011 at 10:53

Májinko, jeden dotaz: Bůh lže? Protože pan Kodet lže a pokud skrze něj mluví Bůh (což by mimo jiné znamenalo, že pan Kodet je prorok, čemuž, nezlob se, nevěřím), pak Bůh lže. Samozřejmě mám na mysli tu věc s lidskými oběťmi – kdyby o něčem takovém totiž skutečně věděl a neoznámil to policii, pak by sice nelhal, ale zato by se dopouštěl trestného činu a navíc, jedná-li se o pravidelné lidské oběti – by na jeho rukou byla krev, neboť tomu mohl zabránit. Ergo: Buď je pan Kodet lhář nebo je zločinec, vyber si.

Mimochodem: Když jsem onehdá konzultoval s Kristem své další setrvání v Prvním Česko-Slovenském Chrámu Církve Satanovy, říkal, že je to v pohodě, pokud mě to baví. Mám takový pocit, že Kristus je fakt v klidu, narozdíl od některých jurodivých maniaků, kteří se k němu hlásí…


 
Kojot
Led 11, 2011 at 10:54

Jo, a nelze sem nedat tohle: http://twio.cz/acyu :-)))


 
Kojot
Led 11, 2011 at 11:30

Ještě bych si dovolil poznamenat, že démonologický model alternativních léčebných systémů, včetně homeopatie, je dle mého názoru zcela přijatelný. Jedná se o magii.
Co se „démonů“ a hudby týče, tak si myslím, že nějaké ty egregory a možná i nějaké ty démonické inspirátory bychom tu najít mohli. 🙂 Jenže je třeba dodat, že bychom je mohli najít i v případě Rybovy mše vánoční.

Ohledně Klubu skeptiků: Ne, oni bojují proti „pověrám“, ale velká náboženství nechávají na pokoji (dokonce to mají ve stanovách!), jakkoli iracionalita těchto náboženství není kvalitativně odlišná od iracionality katolicismu (BTW: Jiří Grygar je katolík, Leoš Kyša je pravoslavný…). Je pobuřující, když někdo poplive třeba voodoo nebo pohanství a současně se kladně vyjádří ke katolicismu… V každém případě v tomto směru může pan Kodet vidět v sisyfovcích spřízněné duše, což je ovšem jen povrchní: „Skeptici“ si myslí, že magie je špatná, protože je to podvod a nefunguje, zatímco pan Kodet si myslí, že magie funguje a je špatná, protože je to dílo ďáblovo.


 
Hopej
Led 22, 2011 at 23:04

Že je téma,které otevřel Cody v dubnu 2008 nosné,je vidět z toho,že podněcuje reakce i po téměř dvou letech.Ne ke každé větě bych se tady připojil,ale k některým vyjádřením Codyho,Straba nebo Kojota určitě.Diskuze o otázce víry však povětšinou moc veliký smysl nedává.Člověk,jenž křesťanské dogma přijal za své ani jinou možnost nemá,než skálopevně obhajovat slova Bible,tím spíše to pak lze očekávat od licencovaného teologa,kterým pan Kodet je.Sám za sebe říkám,že je v zásadě přeci možné,aby se v Praze prováděly černé mše s lidskými obětmi .Mohou přetrvávat tajné lóže po staletí,jež mají setsakramentsky dobré důvody setrvávat v nejhlubší anonymitě.Mám tuchu,že s touto variantou Cody neuvažoval.Zkoušel jsem též předložit věřícím argumenty jak vrůzných internetových diskuzích,tak při občasných účelových setkáních.Marně.Jednak Bible magii a její ptraktiky vysloveně zakazuje a katolicismus zúžil magii na jakýsi projev démonologie a její démony vyháněné z posedlých osob exorcismem.Těmito projevy,jejichž fakticitu nikdo nepopírá,nahánějí z magie věřícím hrůzu,přičemž je prezentují jako magii celou.V této souvislosti bych tady rád uvedl citát z E.Léviho knihy Věda duchů-církev katolická sama hrozící peklem všem,kteří nenásledují jejích dogmat,vždy jest hotova v ně věřiti,jakoby nelidská hrozba byla rozumná a jakoby strach byl důvodem víry.Za žádných okolností však nejsou katolíci ochotni seznámit se s vysokou magíí jako ucelenou naukou(aspoň na oficiální rovině),tím méně jsou nakloněni připustit,že je magie duchovní cesta.Jsou tak nevývratně přesvědčeni o exkluzivitě svého náboženství,že všechny ostatní duchovní směry jsou považovány za cestu hříchu a bloudění.Na vlastní uši jsem slyšel v TV od vysokého duchovního,že i budhisté směřují ke Kristu.Budha se asi při těch slovech hodně zakuckal.Přesto bych na křesťanství nepohlížel příliš kriticky,vždyť se jedná o duchovní cestu,která je životním programem pro miliardu lidí,která za dva tisíce let vytvořila mohutný egregor,jenž tak snadno nic nezruší(je vůbec možné a účelné ji v masovém měřítku nahradit?) a bude přetrvávat dál ještě hodně dlouho.Závěrem bych chtěl k některým plamenným slovům na adresu katolíků poznamenat.Kolik nezvratných argumentů mají nesmlouvaví odpůrci právě pro své věroučné přesvědčení,pro to,co právě je bere.Možná budou po sebezpytování výsledkem sami překvapeni.To že to funguje ještě nic nevysvětluje.Jak katolíkům, tak i těm ostatním.Na doplnění dodávám,že nejsem praktikující katolík,leč pouze věřící-bez přívlastků.Howgh.


 
Cody
Led 23, 2011 at 15:28

No, se zmíněnou variantou počítám, ale nepřisuzuji ji ani pravdivost a ani relevanci. tedy nevěřím tomu, že natolik omezený člověk jako p. Kodet by mohl mít lepší informace o této situaci než já. A hlavně v případě, že by je opravdu měl – provinil by se jako spoluviník vraždy a nebo pokud by ji něměl – pak je to sprostý lhář. Osobně jsem nakloněn spíše druhé variantě.

Jen dodávám, že tento článek nebrojí proti křesťanství, ale proti idiocii v křesťanství. Mezi mé přátelé patří i křesťané a problém s nimi nemám.


 
Hopej
Led 23, 2011 at 18:18

Je mi zřejmé,že článek nemá za cíl bojovat s křesťanstvím.Jak už jsem uvedl v předchozím příspěvku ,je to zbytečný výdaj energie – není dostatečně silný argument vůči zmiňované idiocii.Pana Kodeta ovšem nepovažuji za omezeného,jeho varianta je mnohem horší.Není možné,aby při svém intelektu neznal nebo nebyl schopen zjistit,jak se věci mají.On však vědomě přiznává právo na existenci pouze tomu,co je v souladu s jeho dogmatem a utvrzuje méně nadané a chápavé vahou své autority,že není jiné správné skutečnosti a navíc je to podle jeho výkladu pravda skutečnosti jediná možná.Svá tvrzení dokládá argumenty,které jsou evidentně v rozporu s esoterickým poznáním(třeba s Magií),které bylo vědou tisíce let před tím než první křesťané zvolali své INRI.Z tohoto důvodu jsou lidé,kteří se rozhodli překročit svůj stín jeho přednáškami konsternováni a ohrazují se proti takto matoucím argumentům.S fanatiky bojovat nelze,ve své potemnělé mysli spojují odpůrce s pokušením ďábla a o to jsou ve svém úsilí útočnější.Přesvědčíš-li věřícího,že jeho relikvie je falešná,neobrátí se proti relikvii,ale proti tobě.A církev s tím má staleté a bohaté zkušenosti.Nejlépe je se těm lidem vyhnout a nešpinit si auru.
Ve prospěch jeho výroku(p.Kodeta) bych dodal,že jedna věc je se o takové akci dovědět(mít důvěru v takovou informaci) a druhá je ji prokázat.Možná si ve své zanícenosti neuvědomil,jak výbušné může bý takové sdělení.Ať už v případě tvé oponentury nebo by se mohla zajímat hned přímo policie samotná.Nepochybuji,že v tvém případě jsi v této oblasti informován z první ruky,jsem však toho názoru,že pokud by se jednalo o historickou lóži,tak to je jiné kafe.V této společenské rovině se zatím nevznášíš.Takový rodokmen a tolik peněz nemáš.Pro takové lóže nejsou hranice ani kontinenty překážkou a mohlo se tudíž jednat o spanilou jízdu nebo krátkodobý import.Církev je však natolik mocná a informovaná,že takovýto druh informace může získat,aniž by mohla cokoli podniknout proti,ikdyž by i měla snahu.K argumentaci věřícím to však postačuje.Tolik můj dovětek.


 
asdf
Čvn 17, 2011 at 13:18

V jedné svojí přednášce mluví o setkání s člověkem ve vězení, který se zmiňovaných rituálů účastnil – odsouzen na doživotí. Podrobnější informace (mimo vraždy), co provedl, nemám. Nemám problém věřit, že tyto informace jsou například od něj. A dovolím si spekulovat, že je má i policie – páč ten člověk se obrátil ke křesťanství, tak nepředpokládám, že by nespolupracoval. Pokud bych takto získal informace já, necítil bych ze zákona povinen jít je hlásit na polici, ani bych ze zákona povinen nebyl. Vzhledem k tomu, že tvoje příspěvky Cody mají halvu a patu (byť s obsahem často nesouhlasím), tak bych se divil, kdyby si s mojí konstrukcí nesouhlasil. Ve vší úctě asi by nebylo na místě, kdyby Kodet v přednášce ihned po sdělení informace o vraždách, řekl, že vše hlásil řádně na polici. Podle mého názoru by to jistě učinil, kdyby bylo podezření, že to policie ještě neví (nejednalo by se například o člověka, který je ve vězení a spolupracuje). Oni to totiž nejenom kněží ale i křesťaní mají nejenom za svou světskou ale i náboženskou povinnost…


 
Šavel
Pro 16, 2011 at 09:51

Pěkné pozdravení úplně všem a hlavně těm, se kterými vůbec v této diskusi nesouhlasím. Proč zdravím hlavně ty? ….tak to cítím srdcem. Učím se velké pokoře a lásce zrovna k těm, kteří tak nemilosrdně zabíjí slovem,aniž si to uvědomují…slovo je největší zbraň Pana Ďábla. Je daleko silnější, než všechny zbraně světa…On také ví a zná ta naše nejslabší místa, a pomaloučku se přibližuje..s falešným a láskyplným úsměvem na rtech..a dává nám zrovna přehršel toho, co nám dělá dobře a po čem tolik prahneme.Pomalu nás stahuje k sobě….proč to píši…já už seděl také na lopatě. Jak já se při tom ale měl..?! Spousta peněz, žen, zábavy…vše co jsem si tehdy jen přál a po čem jsem tolik toužil..ale jako stín s tím vším, jako neznatelná ozvěna šlo pár nepodstatných věcí……tedy tenkrát pro mne nepodstatných…lhostejnost, neúcta, samolibost,sobeckost,ješitnost a lásky….té jako šafránu. Minimum lásky ke všemu a ke každému…jen já sám, uprostřed…obraz Ďábla tak, jak ho vidím až nyní.
Bratra otce Vojtěcha Kodeta jsem potkal v davu několika tisíc lidí na své první Charismatické konferenci před pár lety v Brně. Nic jsem o něm do té doby nevěděl, ale pocit, že mi zrovna on v mém obrácení může pomoci nejvíce, byl v tu chvíli neskutečný. On mi pomohl přetnout ten černý kořen, to chapadlo, které mne ovinulo. On svým nekompromisním postojem k životu, kde nemá místo ani nejmenší Ďáblovo slovo, udělal z bohéma a nelidy srdce plné lásky. Děkuji ti Vojtěchu, Taťka ať ti žehná všechny tvé činy a slova.


 
petr
Pro 17, 2012 at 11:36

neda mi to a musim napsat. ve 30 sem se nechal pokrtit a verim v Boha. Takovejch sviní jako věřících sem nepotkal nikdy v zivote. kneze co uraží zeny mlati deti, fanatici na UK v Dejvicich co sou schopny krestanske lasky /nenanisti pomluv/ Jasně fanatici a hlupaci jsou vsude jak v cirkvi tak u hasicu tak v politice,…blah blah….stejne jako dobří lidé, jediní normalní ktere jsme potkal je Halik Tomas, stampach a par profesorů jo a orko vácha. Kodet je fanatik blazen a stydim se že jsem se hlasil k necemu jako je cirkev která daáva prostor takovym mentalním zvratků,. CO když zrovna Kodet je díra v cirkvi kudy prýští satan? .o))) Hezky den


 
Fanklub Bigy
Čvn 11, 2013 at 00:17

Děkuji za váš článek.


 
Radek Slezák
Čvn 11, 2013 at 01:14

http://www.youtube.com/watch?v=dJPaokmBYQI
Tady máte další přednášku Vojtěcha Kodeta


 
kima
Čvc 15, 2013 at 19:21

To nemůžete myslet vážně že ne? =D


 
budulak
Čvn 13, 2015 at 20:16

Takové pitominy- nebo spíše osobní dojmy? Inu na ty má každý nárok, ale bude za ně jednou také zodpovědný – ale každý žije na své triko i zodpovědnost


 

Napsat komentář

Copyright © 2020 Bloxxter – osobní blog Pavla Ungra o světě. All Rights Reserved.
Theme by sheVcza. Google