Germáni v Čechách: Kapitola II. – HVÍTI GARM

Napsal: Pavel Cody Ungr | Kategorie: Informace, Magie
15. srpna 2007 000 12:17

Martin IlgnerDnes přichází další příspěvek do seriálu o českém „germánství“. A přichází s rozhovorem od Martina Ilgnera, který má přezdívku Hvíti Garm a je členem fóra Heathen Hearts. Zaujal mě některými názory a velmi vstřícným přístupem. Věřím že tímto rozhovorem otevíráme názory komunity Heathen Hearts a ukazujeme více, než je možno běžným pohledem vidět. Tímto mu velice děkuji a předávám mu slovo.


Martin Ilgner, 2.2.1989

1. Jak by jsi se sám sebe definoval? Germán, pohan Ásatrů???

V první řadě bych se označil za pohana, není pro mě primárně důležité etnické zařazení. Nevyznávám skandinávské Ásatrů, ale určitou formu germánského náboženství, které bylo rozšířeno i na geografickém území dnešního státu a proto argumentovat tím, že germánské pohanství do „slovanských“ Čech nepatří jsou nesmyslné. Naopak, dnes víme, že Germáni obývali tento prostor několik století před příchodem Slovanů a v ranném středověku -nedlouho potom – tomu nebylo jinak Je pro mě velmi důležité, aby má víra byla v konkrétním vztahu s mým domovem, protože jen tak se může zcela naplnit charakter mé životní filozofie či spíše způsobu života – pohanství.

2. Jak dlouho se v této „víře“ (filosofickém, duchovním směru) pohybuješ?

O pohanství jsem se začal z čistě studijního hlediska zabývat před více než třemi lety. Od té doby se však s přibývajícími zkušenostmi diametrálně změnil můj tehdejší pohled na pohanství jako na víru, kterou vlastně ve své podstatě nikdy nebylo.

3. Co tě k tomu přivedlo? A proč zrovna germánství?

Závodně sportuji a v té době jsem zrovna začal chodit na gymnázium, hledal jsem hodnoty, které by mě uspokojovaly, nechtěl jsem žít jako většina mých vrstevníků. Teď však hodně zjednodušuji, ve skutečnosti to byl více méně podvědomý a pozvolný proces, kterým si projde v době dospívání asi každý.
Germánství pro mě bylo logicky nejpřirozenější, mám ¾ germánské (německé a švédské) a ¼ slovanské (české) krve. Moji prarodiče jsou sudetčtí Němci, kteří do Sudet přišli po Bílé Hoře, původně pocházejí ze Sárského Illingenu a od něho také mé jméno Ilgner (v archaické němčině „jedináček“).

4. Jaký vidíš významový rozdíl mezi slovy Ásatrů a germánské pohanství?

Vyznavači Ásátru následují stezku Ásů. Germánské pohanství je jen obecnějším pojmenováním, do kterého Ásatrů spadá.

5. Praktikuješ germánství teoreticky nebo prakticky?

Asi zcela nerozumím tvé otázce. Praktikovat teoreticky se zřejmě nedá, proto prakticky.

6. Pracuješ ve skupině? Pokud ano tak v jaké? Pořádáte rituály? Pokud ano v jaké formě, uctívání na základě přírodního koloběhu, oběti, uctívání archetypů, invokace, evokace ……… atp.?

Byla tu Česká pohanská fronta, složená vesměs z mých známých a přátel, to by však vydalo na další rozhovor Pořádáme čtyřikrát do roka slavnosti, podle slunovratů a rovnodeností. Vycházíme spíše z německého a rakouského folklóru, přičemž pohanství je zastoupeno symbolickými prvky (sluneční kola, atp.). Senzace se nikdo nedočká, žádná magie.

7. Co pro tebe znamená Heathen Hearts?

Předně je to jediné aktivně působící seskupení své druhu u nás. To co dělají, dělají dobře, nikoho nepřesvědčují, nesnaží se zalíbit. Nejsou nijak názorově vyhranění a přitom mají jasnou představu o tom, jakým směrem se ubírat. Respektuji je.

8. Praktikuješ s Heathen Hearts?

Ne.

9. Co si myslíš o nacionalistických až nacistických a xenofobních či rasistických narážkách různých lidí v germánské komunitě, které se dají najít na fóru Asátrů? Jak to patří ke germánství? Proč se říká, že Germáni jsou skinheadi a fašisti? Můžeš to nějak vyvrátit/vysvětlit (to bych byl rád)?

Jde o to, co je chápáno jako rasistické a xenofóbní. Existuje mnoho úhlů pohledu, které jsou velice relativní a nedají se zobecňovat. Já osobně slova jako rasismus či ne-tolerance beru velmi rezervovaně. Žijeme ve velmi extrémní době, kde jsou často smazávány ty důležité odstíny šedi. Všechno je černé nebo bílé a pokud nepatříš k těm, kteří jsou ochotni rozhlašovat, že tisíciletá víra pokolení, z kterého pocházíš, je pro všechny bez rozdílu, označí tě za rasistu. Určitá forma rasismus (i když rasismus tu skutečně nezní dobře) k pohanství patří, je to spíš určitý pocit identity s lidmi stejného původu. Já osobně nejsem zastáncem přebírání evropského pohanství neevropskými národy. Každé etnikum na zemi má svou vlastní kulturu, jejíž neoddělitelnou součástí je také náboženství, proto by jsme měli hrdost na svou kulturu demonstrovat používáním nám vlastních idejí a hodnot, což pochopitelně platí pro obě strany.

Pokud někdo říká že Germáni jsou skinheadi nebo fašisté, reflektuje to jeho osobní demenci. Germánské etnikum tvoří podstatnou část evropské populace. Jaké procento z těchto lidí se řadí mezi nacisty (fašismus je forma italského nacionalismu, proto může být těžko sjednocující ideou Germánů)?

10. Kdyby jsi měl jmenovat 3 osobnosti, kterých si Vážíš v germánství v ČR, koho by jsi jmenoval?

Nemůžu jmenovat nikoho. Germánské pohanství je v ČR velmi pozvolna se rozšiřující a tak je těžké někoho vybrat, pokud bych měl být méně konkrétní zmínil bych zřejmě opět HH.

11. Máš zkušenosti s germánstvím i mimo ČR?

Samozřejmě, mám spoustu známých, pohanů, v Rakousku, kam často jezdíme k rodině. Také udržuji pasivní kontakt s lidmi z Heathen Front, ať už jsou to Rakušané, Němci nebo Švédové. S Němci a Rakušany se zůčastňuji pravidelně slunovratů na Falkensteinu.

12. Jaký máš názor na Wiccu a eventuelně lidi co se k ní hlásí?

Wicca, stejně jako celé hnutí New Age, vznikla coby reakce na nově vznikající konzumní společnost. Stala se však místo přirizené alternativy jen jedním z dalších symptomů nemoci moderního světa. Postrádá jakoukoli historii, věrohodnost, ale i logiku. Je jakousi umělou směsicí různých náboženství, která však těžko může uspokojit člověka, hledajícího svou přirozenost.

13. Jaký máš názor na tradiční magii a hermetismus a eventuelně lidi co se k ní hlásí?

Můj názor na magii je vesměs kladný, záleží na konkrétním směru. Pouto mezi magií a pohanstvím bylo zcela přerušeno. Magie je však pro pohanství (a nejen pro ně) zcela postradatelná věc. Jsem poměrně racionální člověk.

14. Co si myslíš o moderních směrech jako je neopohanství, chaosmagie nebo urban šamanismus?

viz. Wicca.

15. Jak staré je novodobé germánství v ČR?

Těžko říct od kdy můžeme začátky datovat, ale první známky znovuobjevení se germánského pohanství u nás sahají někam do půlky devadesátých let, kdy začala růst popularita black metalu, tyhle lidi lze ale jen težko chápat jako pohany v mém serióznějším pojetí.

16. Jaké zdroje by jsi doporučil při studiu germánství?

Knih je spousta, nicméně základem stále zůstává Edda, Tacitova Germánie a ostatní staré prameny. Zájemci o studium bych doporučil hlavně zdravý vlastní úsudek.

17. Existuje v germánském pohanství nějaká hiearchie? Co klany?

Germánské pohanství, stejně jako každé jiné, silně inklinuje ke svobodnému životu. Základem společenské struktury je rodina, ve které má dominatní postavení otec. Rodina tvoří téměř posvátnou instituci, nic nestojí výš. Co se novodobého pohanství týče, často můžeme pozorovat dělení na klany či kindredy, to je však individuální věc.

18. Co si představuješ pod pojmem pohanství?

Soubor přístupů k přírodě, ostatním a neposlední řadě sobě samým.

19. Jaké je Tvé pojetí germánství? Kde je to jádro a gró celého pojetí (dle tebe osobně)?

Pohanství pro mě neznamená primárně víru a snad ani sekundárně. Je to hlavně smysl a způsob života. Pokud věřím v bohy (boha) věřím v ně skrz sebe, protože vím, že jsou v mé krvi a krvi mého rodu. Pokud bych věřil v cizí náboženství, pozbyl bych tuto jistotu.

20. Jsi jeden z lidí co jsou na netu nejvíce vidět, plánuješ nějaké další kroky v tomhle směru? Publikace na netu či vlastní kniha?

Má prezentace na internetu (i když jsi ji označil za nejvíce viditelnou) nebyla vždy ideální. Dokonce jsem na některých diskuzích zahlédl příspěvky s mým jménem, které jsem však nepsal! Jestli mi chtěl tímto někdo vyjádřit podporu či naopak nevím.
Co se publikování týče, pracuji na pamfletu, který se ale netýká primárně pohanství, obsah bych si nechal zatím pro sebe. Knihu se publikovat rozhodně nechystám, nemyslím, že bych ostatním chtěl podstrkovat svá moudra, ale možná za padesát let…

21. Co si myslíš o lidech co propagují xenofobii a rasismus a věřejně a navíc se hlásí ke germánskému odkazu není to ostuda „pravého“ germánství?

Jak jsem se už zmínil výše, těžko říct, co je propagací xenofobie a rasismu. Neonacisté, kteří jsou oslnění vidinou „čistého světa“ a nechávají se inspirovat nacistickým Německem (i když zdravě myslícímu člověku je jasné, že většina z nich by skončila v koncentračních táborech), se také často sami nazývají „pohany“ a nejvíce právě germánskými, nezávisle na tom, odkud skutečně pocházejí. Tito lidé však tvoří jakousi „spodinu“, většinou nemají ani základní přehled o mytologii. Berou pohanství jen jako stylový doplněk svých myšlenek. Jejich nebezpečí spočívá v počtu a nevědomosti.

22. Nešlo přehlédnout jisté silné nevraživosti germánské komunity vůči Zahradovi či Adrianu a Lindě Dragonari, můžeš se k celé kauze vyjádřit? Proč to vzniklo a proč ty nepřátelské postoje?

K tomuto případu bych se nerad vyjadřoval, nejsem přímým účastníkem. Nejde ale o nevraživost germánské komunity. Na tyto lidi mám podobný názor, jako na celou pseudo-tradici wicca. Pokud se snaží na pohanství vydělávat a slibovat ostatním, že po absolvování jejich zasvěcovacího kurzu budou moci „praktikovat“, zvedá se mi žaludek.

23. Myslíš že germánství je v současné době obecně použitelné?

Kdybych řekl že není, popřel bych tím původ a smysl existence desítek milionů lidí na celém světě.

24. Je germánství náboženství?

Rozhodně ne. V tvých otázkách je to ale velmi frekventované slovo a tak nevím, zdali si mám v tvém pojetí vykládat „germánství“ jako germánské náboženství nebo jako soubor atributů germánského lidu.

25. Je pro tebe germánství smyslem života?

Germánství je jen slovo. Jsem Germán a můj život je tudíž germánský život. V případě, že bych byl křesťan, popřel tím svou přirozenost a tím i smysl svého života.

26. Co plánuješ v tomto oboru dál?

Nemůžu mluvit o „oboru“, žiju prostě svůj život a pohanství je jeho nedílnou složkou (nelze chápat jen jako víra). Co bude dál určí až můj osud a odhalí budoucnost.

27. Které Bohy či postavy germánské mytologie jsi si oblíbil nejvíce (eventuélně kterou ságu)?

Takovou životní inspirací je mi saský vévoda Wittekind, někdy označovaný také za „nositele světla“, který se dokázal vzepřít a zorganizovat odpor proti franckému císaři Karlovi Velikému a pozdržet tak šíření křesťanství do německých zemí.

28. Existují kapely které máš rád a produkují hudbu, která se dá nazývat germánskou v pohanském slova smyslu?

Ovšem, často poslouchám neo-folkovou hudbu a mám velmi rád třeba Forseti, Darkwood, Allerseelen nebo Blood Axis. Nepohrdnu ani kvalitním black metalem, který však poslouchám spíš okrajově, s trochou melancholie…

Pokračování příště


2 komentáře

Karol
Říj 10, 2007 at 19:58

Je to moc nudné chtělo by to music
Pak by to bylo v OK

Karol 16


 
Andrea
Čvn 6, 2008 at 00:08

Miluju tě Marti!


 

Napsat komentář

Copyright © 2020 Bloxxter – osobní blog Pavla Ungra o světě. All Rights Reserved.
Theme by sheVcza. Google