Má smysl dnes mluvit o magii?

Napsal: Pavel Cody Ungr | Kategorie: Magie
15. března 2007 000 17:50

Tak zněl název přednášky Zdeňka Kratochvíla a bylo to první přednášky z cyklu Magie dnes o které jsme již psal. Přednáškový sál byl vcelku plný, bylo jen několik prázdných míst. Bohužel ne všichni zvládli přednášku až do konce a tak několik jedinců opustilo sál již před koncem. Pravdou zůstává, že nejeden účastník přednášky přišel pozdě, takže se to vlastně hezky vykompenzovalo.

Myslím, že nelze o této přednášce napsat něco shrnujícího, protože celá přednáška dle mě neměla ucelený koncept a bohužel se vůbec netkla tématu a názvu. Bylo to několik myšlenek neuspořádaně položených dle sebe. Takže se pokusím shrnout několik myšlenek, které jsem si poznamenal a nebo na které jsme poté přišli v restauraci spolu s Arexem, Oliim, Zdendou, Jožkou a Poohem.

  • Hermetické spisy mají s magií málo společného. – s tím si dovolím s úspěchem nesouhlasit, pokud jako hermetické spisy berem díla páně Agrippy, Trithemia nebo Parcelsa, tak myslím, že s magií nemalou souvislost mají. Myslím, že problémem bylo, jak pravil Zdenda, že nebylo řečeno jak pan Kratochvíl magii chápe a co si pod tím vlastně představuje.
  • Egyptský Thovt a řecký Hermes dle pana Kratochvíla nejsou totožní, poukazuje na rozdílné archetypy váženého Thovta a lišáckého Herma s nezaměnitelným Lokiho archetypem. – problémem je, že pan Kratochvíl zaměňuje řeckého Herma a řecký název pro Thovta neboli Herma Trismegista.
  • Neexistuje užití magie v moderním světě. Nevím co na to říct, prostě nesouhlasím, zde opět narážíme na problém z bodu jedna a to nedefinice magie.
  • Emoce mají ve světě své místo, ale ne pro poznání. – Naopak si myslím, že emoce je metoda jak se to dá poznávat velice dobře a fektivně, ale ne pouze emocemi, preferuji vyrovnaný poměr emotivnosti a rozumovosti.
  • Emoce byly přirovnány k tvrdým drogám. – 🙂 No comment
  • Moc v současném světe znamenají povětšinou peníze. – Neřekl bych, existují lidé, kteří mají moc a penězi nemusí nezbytně oplývat.

Pan Kratochvíl také neopoměl rýpnout do moderního ztvárnění umění a užiží moderny v sochařství, což bylo sice vtipné, nicméně nemělo valného významu. Co mě zaujalo byl pojem kanonická hermetica, což je pojem se kterým jsem se setkal poprvé. Myslím, že nic jako kononizované hermetické texty prostě neexistuje. Nicméně ta myšlenka mne zaujala, napadlo mne, zda-li tím nebyl myšlen Corpus Hermeticum.

Závěr:
Přednáška nebyla nezajímavá nicméně mne příliš neoslovila, stále jsme čekal na nějaké vyvrcholení, shrnutí či mohutný patetický či nepatetický závěr. ale nic se nestalo. Výsledkem byla nekoncepční přednáška, která vedle sebe skládá myšlenky jako jablka a výsledky neukazuje. Bohužel projev autora byl lehce monotóní, takže bylo těžké udržet pozornost. Takže jsme byl spíše nespokojen, což ovšem neznamená, že bych autora nepovažoval za kvalitního, ale bohužel pro tentokrát nezaujal.

O to více se těším na příští Arexovo téma Magická zrcadla.


21 komentářů

Christine
Bře 16, 2007 at 07:42

Neexistuje užití magie v moderním světě. Nevím co na to říct, prostě nesouhlasím, zde opět narážíme na problém z bodu jedna a to nedefinice magie.

Můžeš tohle rozvést? Docela by mě zajímalo, proč ten nesouhlas…


 
Zahrada
Bře 16, 2007 at 08:29

No já nevím….ten nesouhlas mně osobně přijde úplně zřejmý… magii užívá v dnešním světě statisíce, možná miliony lidí… a to nepočítám ty, co užívají magii *nevědomě*… takže užití magie v moderním světě nepochybně existuje… a pakliže někdo tvrdí opak, je třeba se vskutku ptát, jaký je důvod toho nedorozumění a co vlastně pod pojmem „magie“ chápe, když do něj nezahrnuje současnou magickou praxi. Hm. Skvělý námět na sáhodlouho diskuzi. 🙂


 
Cody
Bře 16, 2007 at 08:46

Christine, Zahrada to v podstatě nastínil, jsem přesvědčen, že magie má využití v moderním světě a co víc, že se velice užívá. magie není jen ceremoniální rituál, ale mnohem mnohem víc. Jsem přesvědčen, že malé rituály používá každý člověk, jen málo z nás si však uvědomuje co vše je magické.
Magie je součástí lidského života od počátku věků a zůstane s ním až do konce, aspoň dle mne.


 
Christine
Bře 16, 2007 at 10:03

Hmmm, zkusím specifikovat svou otázku, myslela jsem to trošku jinak, ale uznávám, že to nešlo vyčíst.
Magii rozhodně spousta lidí používá, ale jaké exituje to praktické využití, řekněme pro společnost v moderním světě obecně, ne jen pro jedince? Mám trochu problém zformulovat myšlenku do slov, ale pokud použiji příkladu – jaký využití má v moderním světě ruchadlo?
Pokud nebudu magii vnímat z hlediska osoby, která ji praktikuje, ale z pohledu někoho, kdo se o ni nijak zvlášť nezajímá, pak mohu tvrdit, že magie není prokazatelná (nenapadá mě žádné seriózní měřidlo, kterým bychom její přítomnost mohli objektivně prokázat), ale přesto měla dříve ve společnosti využití, i když její vliv mohl být spíše psychologický – kmen, mající ve svém středu šamana mohl být výrazně motivován tím, že jim tento „zajistil“ před bojem vítězství, na jaře bohatou úrodu atd. Ale dnes?
Uznávám, že myšlenka není zformulována ideálně, ale snad bude pochopena 🙂


 
Cody
Bře 16, 2007 at 10:34

aha, no řekněme, že rozhodně má využití, já ji používám k tomu, aby mě nebolel zub, abych měl na přechodu zelenou, aby mi neujelo metro, aby se mi dařilo v práci, abych byl lepší člověk, abych dokázal to co chci k duchovnímu růstu obecně. Ono, když ji lidé využívají tak asi je bez diskuse že užití má ne? Ruchadlo užití nemá protože lidé vymysleli něco lepšího, v magii to ale neplatí.


 
Christine
Bře 16, 2007 at 10:50

Jasně, ale teď mluvíš o onom využití pro sebe jako jedince. Jestli je to o magii a nebo síle autosugesce je věc druhá, ale každopádně to neodpovídá na mou otázku využití magie pro moderní společnost.


 
Cody
Bře 16, 2007 at 10:56

Myslím, že odpovídá, když to můžu využívat já, může to využívat kdokoliv i celá společnost, když bude chtít. Navíc autosugesce patří do magie.


 
Christine
Bře 16, 2007 at 11:00

Hmmm, ale:
a) celá společnost ji nevyužívá. Nechce. Nemá potřebu. Tedy – nemá využití. Velmi zjednodušeně.
b) myslím, že psychologové by s tvým zařazením autosugesce do magie nesouhlasili.


 
Zahrada
Bře 16, 2007 at 11:01

Já chápu využití pro moderní společnost jako využití pro jednotlivce, kteří tu společnost tvoří. A pro jednotlivce se dá využít mnoha způsoby – získání místa, získání peněž, věštba na to či ono téma, léčení, atd. atd. Moderní společnost není něco mimo nás, o čem se dá uvažovat ve třetí osobě jednotného čísla… moderní společnost *jsme my*.


 
Cody
Bře 16, 2007 at 11:04

Ad a: To že ji nevyužívá neznamenaná že nemá využití – celá společnost nevyužívá kvantovou fyziku, přesto má využití.
Ad b: psychologové vědí hovno o magii. Nevěří v ní a netuší o co jde a upřímně mi je jedno co by řekli lidi kteří tomu nerozumí o magii, asi tak stejně jako mi je jedno co řekne sibiřský šaman zdrojovému kódu mých webů.
Ad Zahrada: Naprostý souhlas, pokud ji určité nezanedbatelná část moderní společnosti využívá, tak využití má. Tečka.


 
Eolin
Bře 16, 2007 at 11:29

Nesouhlasím, s tím, že ,magie pomáhá jen jedincům co ji praktikují. Myslím, že jedinec praktikující magii může být a mnohdy je prospěšný i jiným lidem. A díky tomu magie má praktické využítí i v dnešní době.


 
Christine
Bře 16, 2007 at 11:58

Ad Zahrada:
Společnost je jednoznačně formována jedinci, kteří ji tvoří. Přesto nelze tvrdit, že co má využití pro jedince (nebo malé procento jedinců), má automaticky využití pro celou společnost.

Ad Cody:
a) poznatky kvantové fyziky společnost využívá. Pochopitelně ne každý jedinec jednotlivě, ale pokud položím statistickému vzorku osob otázky: „má pro společnost využití kvantová fyzika?“ a „má pro společnost využití magie?“, obávám se, že většinou obdržím na první otázku odpověď ano a na druhou ne. Přesto, že většina dotazovaných osob nebude mít hlubší znalosti ani jednoho z těchto témat. Kvantová fyzika je obecně uznávanou vědou. Magie ne.
b) „mágové vědí hovno o psychologii“ – mohla by znít odpověď na použitou větu. Opět – psychologie je obecně uznávanou vědou, magie ne. Objektivně dokaž, že máš pravdu v tom, že autosugesce je záležitostí magie. Jinak se opět můžu odvolávat na to, že obecně platná definice říká něco jiného (ano, byly doby, kdy obecně platná definice tvrdila, že Země je placka, ale opak byl PROKÁZÁN). Výsledkem zdrojového kódu je funkční web – tedy něco v podstatě „hmatatelného“, dokazatelného, měřitelného. Spojitost je jasná. Výsledek práce sibiřského šamana prokázat nelze.
c) určitá nezanedbatelná část moderní populace používá ruchadlo – spolky „oživlé historie“ apod. Přesto tento nástroj nemá pro moderní společnost jiné využití, než zachování historie pro budoucí generace. Podle mně je magie vnímána nepraktikujícími jedinci hodně podobně.

Ad Eolin:
Můžeš to specifikovat? Tohle je poměrně obecná definice.


 
Cody
Bře 16, 2007 at 12:21

Christine: Za prvé vby jsme si měli specifikovat co ty chápeš pod pojmem magie, protože očividně pod tímto pojmem chápeš něco jiného než, my protože jsi se s ní (nejspíše?) nikdy osobně a naplno nesetkala, takže to zkus definovat.
Ad A. Jsem přesvědčen o tom, že lidí co se věnují magii je víc, než lidí co se zajímají o kvantovou fyziku, takže tím je myslím, řečeno, proč má pro společnost srovnatelný význam, ač magie není vědou v exaktním slova smyslu, ale spíše uměním. Mágové o psychologii vědí celkem dost, protže je to věda vyučující se na školách a je uznávaná, kdežto valná většina psychologů magii ignoruje a proto o ni nic neví.
Ad B. Vzhledem k tomu, že magie je záležitostí subjektivního prožívání reality a cosi jako objektivita neexistuje, těžko můžu něco dokazovat, s lidmi Tvého typu totiž nemá cenu diskutovat, protože oni nechtějí být přesvědčení, ale chtějí prokázat opak. Na prokázání funkčnosti či nefunkčnosti magie to nic nemění, je mi jedno jestli tomu věříš nebo ne a jsem dalek přesvědčování nevěřících Tomášů Tvého typu, toho jsem dalek a už jsme z toho vyrostl. pro mě a stovek (nebál bych se použít slova tisíc) magie funguje a fungovala už tisíce let před námi. Tvé naivní představy o exaktním světě na který se lze jen šáhnout a jinak to neexistuje jsou pro mě nepřijatelné, ale chápu že představa že existuje svět na bázi nehmatatelného je pro tebe nepřijatelný. To respektuji. Ono se pak několik pilířů nezlomné logiky zhroutí jak domeček z karet.
Ad C. Jenže ti lidé co praktikují magii nejsou spolek pro zachování historie, doporučuji si nastudovat moderní formy magie jako je urban šamanismus, chaosmagie a cyber magick. Pleteš jablka s hruškama a nejspíše proto, že o magii zatím moc nevíš. Což vůbec nevadí. Já Tvůj názor respektuju, ale hrubě s ním nesouhlasím.


 
Zahrada
Bře 16, 2007 at 13:01

Cody:
Podle mě se magie a exaktní věda moc nevylučuje. A navíc si myslím, že skepticismus je velice zdravý přístup a v magii to platí dvojnásob!
Christine:
Souhlasí s tebou v tom, že magie a věda jsou dvě různé věci. A právě proto je nelze srovnávat.
Já vím, že celá společnost nevyužívá magii. Nicméně podle mého názoru to nedokazuje, že by magie ve společnosti neměla využití. V moderní společnosti jsou taky pořád ještě lidé negramotní, kteří číst a psát nikdy nebudou umět a ani to potřebovat. A přitom to nijak nevyvrací fakt, že písmo má pro moderní společnost význam. Také všichni nevyužíváme internet. Je to snad důvodem tvrdit, že nemá význam a že jeho užití v moderní společnosti neexistuje? Pro někoho, kdo internet nikdy neviděl a není schopen překročit svůj vlastní pohled na svět možná ano, ale pro spoustu jiných lidí internet má využití. S magií je to zrovna tak, jenom hovoříme o jiných poměrech, protože s jejím používáním je obeznámeno výrazně méně lidí. Budeme-li tvdit, že použití magie v moderní společnosti neexistuje, dopouštíme se buď toho, že popíráme existenci těchto lidí a jejich aktivit a nebo toho, že je šmahem vylučujeme z moderní společnosti. Stačí si vybrat – obojí je absurdní.


 
Cody
Bře 16, 2007 at 13:56

Zahrado: Neřekl jsem, že se vylučuje, ba naopak, myslím, že se zapomíná, že tyhle dvě odvětví se vyvíjeli po staletí vedle sebe. Ale dogmatický skepticismus je podle mě na nic.


 
Zahrada
Bře 16, 2007 at 14:00

Jo, to je jasný. Na to nejde říct nic jinýho než ano.


 
Eolin
Bře 16, 2007 at 15:06

Christine: „Přesto nelze tvrdit, že co má využití pro jedince (nebo malé procento jedinců), má automaticky využití pro celou společnost.“ Fakt, že se magií zabývá podstatně méně lidí než jinými „vědami“ (naukami) neznamená, že že nemá své místo a že není důležitá a že neovlivňuje spoustu jiných lidí, jež se jí nevěnují.

Na Tvou otázku abych uvedla příklad odpovídám: Jsou lidé, kteří u lidí praktikujících magii vyhledávají pomoc. Z těch nejobvyklejších příkladů uvádím žádost o vyložení karet, čtení z rukou, žádost o kouzlo jež pomůže k něčemu. Už jen fakt, že Ti lidé přijdou a věří tomu a jsou přesvědčeni, že jim to pomůže svědčí o tom, že magie má i dnes v naší době místo. Troufám si dokonce tvrdit, že lidí, jež tímto způsobem hledají pomoc je čím dál více.


 
Eolin
Bře 16, 2007 at 15:24

P.S. Společnost a celá společnost. – Nejdřív se tu hovořilo o tom, zda má magie využítí v dnešní společnosti. A najednou je tu řeč o tom, že nemá využití pro celou dnešní společnost.

Tak nějak to zavání tím, že co nemá využití pro celou společnost nemá prostě v dnešní době využití.


 
Karel
Bře 19, 2007 at 09:11

Magie existuje a má využití i v moderním světě, i když se to možná leckomus nelíbí. Ovšem slovo magie je dá se řící tak trochu zprofanované.
Vlastně jde o využití jemnějších sil přírody, často siil psychických, zahalených do roušky tajemství…. Když si pozorně přečtene knihy týkající se magie, snadno zjistíme že jde skutečně pouze o využití síly myšlenky.
Pro příklad „kouzlo“ lásky z knihy od Petra Piobba, Formulář vysoké magie.
“ V pátek, v hodinu Venuše objímej pološtář a představuj si že jde o milovanou osobu.“ Pokud ono „kouzlo“ působí, je to pouze ukázka přenosu pocitů mezi dvěma lidmi na vzdálenost, čili telepatie. Takže žádná tajemná a záhadná magie. pouze využití zatím málo známých sil přírody.


 
Karel
Bře 19, 2007 at 09:15

Pardon, oprava. ne vždy pouze o využití síly myšlenky ale dosti často.


 
Cody
Bře 19, 2007 at 09:30

Karle, díky tak nějak podobně to cítím i já.


 

Napsat komentář

Copyright © 2020 Bloxxter – osobní blog Pavla Ungra o světě. All Rights Reserved.
Theme by sheVcza. Google